top of page

Gezondheidsrisico's

Het wordt steeds duidelijker dat de moderne zware windturbine-industrie veel meer impact heeft op onze leefomgeving dan algemeen wordt aangenomen en dat omwonenden onvoldoende worden beschermd door de normering, zoals deze in Nederland wordt gehanteerd. Mede doordat EU-regelgeving met voeten lijkt te worden getreden. Op deze pagina is alle bij ons bekende en geverifieerde informatie verzameld op basis waarvan aangenomen kan worden dat er wel degelijk grote risico's zijn voor de gezondheid van omwonenden. 

 

DISCLAIMER: Wij zijn volledig transparant in de informatie die wij delen en waar deze op gebaseerd is. Mocht u vragen hebben op basis van deze informatie of over andere gerelateerde zaken zijn wij bereid eenieder te woord te staan. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Artikelen 

Video's

Ervaringen van omwonenden: Windpark Spui (Hoekse Waard) - SOVW

Ervaringen van omwonenden: Windpark Spui (Hoekse Waard) - SOVW

Veelgehoorde opmerkingen van initiatiefnemers van windmolenparken zijn: "Geluidsoverlast valt allemaal best wel mee, tegenwoordig worden windmolens steeds stiller." "Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact op omwonenden, we houden ons daarbij aan de geldende normen." etc. In de praktijk blijkt dat veel van de ontwikkelde windparken zich inderdaad aan de 'gemiddelde normen' houden (die volledig achterhaald zijn, en totaal niet berekend op de industriële turbines van hedentendage), maar de échte impact op de omwonenden wordt stelselmatig genegeerd. Daarom vragen wij aandacht voor de échte gezondheidsrisico's voor omwonenden. Zoals beloofd laten we daarom ook échte omwonenden aan het woord. Mensen die écht meemaken wat de impact is op de leefomgeving van échte mensen. Misschien wel het beste voorbeeld is Windpark Spui in de gemeente Hoekse Waard, in 2019 gebouwd en inmiddels een lichtend voorbeeld hoe het níet moet. Dezelfde beloftes vooraf, alle onderzoeken gaven aan dat het allemaal wel meeviel en voldoet aan de geldende normen. De windturbines in Windpark Spui zijn 200m hoog en dus nog 50 lager dan de initiatiefnemers bij Windpark Avinkstuw van plan zijn (want lager is niet rendabel in de Achterhoek), maar de gevolgen zijn ook hier al dramatisch. Het gevolg: Mensen die niet meer kunnen slapen, mensen die arbeidsongeschikt worden, mensen die verhuizen vanwege de constante herrie en drukgolven. Een serieuze impact op de gezondheid van inwoners dus. Inmiddels hebben ook veel politici aangegeven dat dit windpark ab-so-luut nooit gebouwd had mogen worden. Laten we in de Gemeente Berkelland lering trekken uit dit verhaal en inwoners van Berkelland beschermen tegen deze industriële windturbines en een minimale afstand tot woonkernen opnemen in het RODE-beleid. Teken de petitie: https://www.petities.com/omwonenden_tegen_xl_windturbines