Gezondheidsrisico's

Het wordt steeds duidelijker dat de moderne zware windturbine-industrie veel meer impact heeft op onze leefomgeving dan algemeen wordt aangenomen en dat omwonenden onvoldoende worden beschermd door de normering, zoals deze in Nederland wordt gehanteerd. Mede doordat EU-regelgeving met voeten lijkt te worden getreden. Op deze pagina is alle bij ons bekende en geverifieerde informatie verzameld op basis waarvan aangenomen kan worden dat er wel degelijk grote risico's zijn voor de gezondheid van omwonenden. 

 

DISCLAIMER: Wij zijn volledig transparant in de informatie die wij delen en waar deze op gebaseerd is. Mocht u vragen hebben op basis van deze informatie of over andere gerelateerde zaken zijn wij bereid eenieder te woord te staan. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Artikelen 

Video's

Referenties gezondheidrisico's

 • RIVM rapport “Gezondheidseffecten van windturbinegeluid: een update”

 • Bräuner, (2019b). Association Between Long‐Term Exposure to Wind Turbine Noise and
  the Risk of Stroke: Data From the Danish Nurse Cohort. Journal of the American Heart
  Association, 8(14)

 • Michaud, (2018a). Clarifications on the design and interpretation of conclusions from
  health Canada’s study on wind turbine noise and health. Acoustics Australia, 46(1), 99-110

 • Pedersen et al, (2010) Can road traffic mask sound from wind turbines? Response to wind
  turbine sound at different levels of road traffic sound. Energy Policy Vol. 38 no. 5, 2520-
  2527.

 • Poulsen, (2018a). Long-term exposure to wind turbine noise and redemption of
  antihypertensive medication: a nationwide cohort study. Environment international, 121, 207-
  215.

 • Poulsen, (2018b). Long-term exposure to wind turbine noise at night and risk for diabetes:
  a nationwide cohort study. Environmental research, 165, 40-45.

 • Poulsen, (2018c). Pregnancy exposure to wind turbine noise and adverse birth outcomes: a
  nationwide cohort study. Environmental research, 167, 770-775.

 • Poulsen, (2019a). Impact of long-term exposure to wind turbine noise on redemption of
  sleep medication and antidepressants: a nationwide cohort study. Environmental health
  perspectives, 127(3).

 • Poulsen, (2019b). Long-term exposure to wind turbine noise and risk for myocardial
  infarction and stroke: a nationwide cohort study. Environmental health perspectives, 2019(3).

 • van Kamp, (2020a). Evidence Relating to Environmental Noise Exposure and Annoyance,
  Sleep Disturbance, Cardio-Vascular and Metabolic Health Outcomes in the Context of IGCB
  (N): A Scoping Review of New Evidence. International journal of environmental research and
  public health, 17(9), 3016.

 • van Kamp, I, (2020b). Review of Evidence Relating to Environmental Noise Exposure
  and Annoyance, Sleep Disturbance, Cardio-Vascular and Metabolic Health Outcomes in the
  Context of the Interdepartmental Group on Costs and Benefits Noise Subject Group (IGCB
  (N)). RIVM Report 2019-0088; Netherlands.

 • Van Kempen, (2012), The quantitative relationship between road traffic noise and
  hypertension: a meta-analysis. J Hypertens, 30, 1075-1086.

 • Van Kempen, (2018). WHO environmental noise guidelines for the European region: a
  systematic review on environmental noise and cardiovascular and metabolic effects: a
  summary. International journal of environmental research and public health, 15(2), 379.

 • Verheijen et al, (2009). Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid. Invloed van
  verschillende grenswaarden op blootstelling, hinder en mogelijkheden ontwikkelingslocaties.
  RIVM Rapport 680300007

 • WHO, Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018) WHO, Bonn.

 • Kiran P.Maski et al, (2013) Sleep deprivation and neurobehavioral functioning in
  children, International Journal of Psychophysiology, Volume 89, Issue 2, Pages 259-264

 • James E.Jan et al, (2010) Long-term sleep disturbances in children: A cause of neuronal
  loss European Journal of Paediatric Neurology, Volume 14, Issue 5, Pages 380-390

 • Leila Tarokh et al, (2016) Sleep in adolescence: physiology, cognition and mental health,
  Neurosci Biobehav Rev; 70: 182–188.

 • Lercher, P. et al, (2003) Ambient noise and cognitive processes among primary school
  children. Environment & Behavior, 35 (6): 725-735

 • Kempen, E. et al (2010), The effects of road and aircraft noise exposure on children’s
  episodic memory. Noise & Health, 12 (49): 244-54

 • Basner, M et al, (2014) Auditory and non-auditory effects of noise on health. The Lancet,
  2014 383 (9925):1325-1332

 • Hahad O et al (2020), Midregional pro atrial natriuretic peptide: a novel important
  biomarker for noise annoyance-induced cardiovascular morbidity and mortality? Clinical
  Research in Cardiology 110(1): 29-39.

 • J. de Laat et al, Health Effects of Sounds produced by Wind Turbines: a systematic
  review. publication under review. Bron Argos:
  https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijkvoor-
  gezondheid.html

 • DEI (2021), Voorkom het windturbinesyndroom. Bron: https://www.deinl.nl/downloads/Voorkom%20het%20windturbine%20syndroom_DEI-1_%2022-1-2021.pdf

 • Ascone, L., Kling, C., Wieczorek, J. et al. A longitudinal, randomized experimental pilot
  study to investigate the effects of airborne infrasound on human mental health, cognition, and
  brain structure. Sci Rep 11, 3190 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-82203-6