top of page

54(!) organisaties roepen Wiebes op tot sluiten SDE++ voor 'wind op land'

Het subsidieloket gaat weer open, nu voor SDE++. Het wordt de aanvrager gemakkelijker gemaakt. Bijgaande brief van Nederwind is een waarschuwing aan Minister WIebes voor het gevaar van honderden miljoenen euro's aan claims, mede ondertekend door SOVW.


Verstrekken vergunningen in strijd met EU-recht

'Uitspraken van het Europees Hof betekenen dat verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines in Nederland niet mogen worden gebruikt', zegt coördinator van het verzoek Kees Pieters van NederWind. 'Openstellen van het loket zal daarom niet leiden tot de bouw en exploitatie van windturbineparken, maar tot schadeclaims van mogelijk honderden miljoenen euro's tegen de Staat.'


Bouw ligt stil in België

In Wallonië is de bouw van windturbines al stil komen te liggen doordat de milieu- en veiligheidsregels niet voldeden aan de eisen van het Europees Hof. aldus Pieters. 'Recentelijk heeft het Hof dit bevestigd voor Vlaanderen met de opmerking, dat regionale en nationale overheden daar niet van af mogen wijken. Dat geldt dus ook voor Nederland.'


Volgens de 54 organisaties heeft de Raad van State heeft tot nu toe krampachtig deze Europese regelgeving proberen te omzeilen. Pieters: 'Zij kan dit echter niet langer volhouden zonder de schijn van vooringenomenheid te wekken.'


Lees hier onder de tekst van de ingezonden brief:


Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

t.a.v. dhr. ir. E.D. Wiebes

Postbus 20401

2500 EK Den Haag


Betreft: dringend verzoek tot gesloten houden loket SDE++ voor wind op land vanaf 24 november a.s.


Datum: 19 november 2020


Geachte heer Wiebes,


Opening SDE++ loket

Op 24 november bent u voornemens het SDE++ subsidieloket te openen voor een volgende ronde. Onderdeel van deze subsidieronde zijn subsidies voor windenergie op land.


Vergunningen windturbines mogen niet worden gebruikt

In een arrest inzake windturbines in het Waals Gewest heeft het Europees Hof bepaald dat algemene milieu- en veiligheidsregels, die van toepassing zijn op windturbines, niet mogen worden gebruikt voordat deze wetenschappelijk zijn getoetst. (bron ECLI:EU:C:2016:816, uitspraak 27-10-2016, ook wel genoemd "de zaak d’ Oultremont", zie ook deze link: https://www.commissiemer.nl/jurisprudentie/C-290.15)


In een arrest inzake windturbines in het Vlaams Gewest heeft het Europees Hof bovengenoemd arrest bevestigd. Tevens heeft het Europees Hof in dit arrest uitdrukkelijk bepaald, dat regionale of nationale overheden hiervan niet mogen afwijken. (bron ECLI:EU:C:2020:503), uitspraak 25-6-2020, zie ook deze link: https://www.commissiemer.nl/jurisprudentie/C+24.19)


Vergunningen voor windturbines in Nederland worden getoetst aan het Activiteitenbesluit. De normen in dit besluit zijn niet getoetst. Derhalve mogen vergunningen voor windturbines in Nederland op dit moment niet worden gebruikt volgens Europese wetgeving.


Claims van honderden miljoenen

Als het SDE++ loket wordt geopend voor windenergie op land, dan zal dit leiden tot toezeggingen van subsidie door de Nederlandse Staat aan de initiatiefnemers van windturbineparken. Naar verwachting zal de Nederlandse Staat zich hiermee binden voor honderden miljoenen euro’s aan subsidie.


Gezien de uitspraken van het Europees Hof moet ervan worden uitgegaan, dat de vergunningen om de subsidies te realiseren niet zullen mogen worden gebruikt. Initiatiefnemers zullen dan een grond hebben om de Nederlandse Staat aansprakelijk te stellen voor de schade. Deze claims kunnen mogelijk oplopen tot bedragen in dezelfde orde van grootte als de misgelopen subsidies.


Onbehoorlijk bestuur

Het verlenen van toezeggingen tot subsidies, in de wetenschap dat deze niet kunnen worden uitgekeerd omdat de te verlenen vergunningen niet mogen worden gebruikt, is financieel roekeloos en moet derhalve worden bestempeld als onbehoorlijk bestuur.


Dringend verzoek

Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u dringend om het SDE++ loket voor wind op land op 24 november a.s. en daarna gesloten te houden.


Hoogachtend,

ir. Kees Pieters - NederWind


Dit dringende verzoek wordt mede aan u gericht namens de volgende organisaties:

1. Nationaal Kritisch Platform Windenergie (landelijk) - Dr. J H F Jansen

2. Stichting Laagfrequent Geluid (landelijk)

3. Stichting Windmolenklachten (Landelijk)

4. Stichting Leven met de Aarde (landelijk)

5. Tegenwind Veenkoloniën (Drenthe/Groningen)

6. Stichting WindNEE (Veenkoloniën, Drenthe/Groningen)

7. Stichting Platform Storm (Veenkoloniën, Drenthe)

8. Vereniging Tegenwind Weijerswold (Coevorden, Drenthe)

9. Stichting de Woudreus (Dwingeloo, Drenthe)

10. Stichting Windbrekers Swifterbant (Flevoland)

11. Realistisch Duurzaam Bergentheim (Overijssel)

12. Stichting Ekos (Kloosterhaar, Overijssel)

13. Stichting De Twickelrand (Borne, Overijssel)

14. Actiegroep BurenTegenWindmolens (Ambt Delden, Overijssel)

15. Bewonersgroep Noaberschap Buren (Ambt Delden, Overijssel)

16. Actiegroep Geen Windmolens in de Hof van Twente (Overijssel)

17. Stichting Landschapsbelangen Harculo - Herxen - Windesheim (Overijssel)

18. Stichting behoud Twents Landschap (SBTL) (Twente, Overijssel)

19. Stichting Eefde Tegen-wind (Gelderland)

20. Actiecomité Op en Um 't Hengels Zand (Bronckhorst - Gelderland)

21. Stichting Natuurlijk Achterhoek (Gelderland)

22. Bomenstichting Achterhoek (Gelderland)

23. Behoud Buitengebied Klarenbeek (Gelderland)

24. Natuurlijk Landschap Heidenhoek | Actiecomité voor bescherming van natuur en leefbaarheid (Bronckhorst, Gelderland)

25. GeenWindmolensHier (Doetinchem, Gelderland) – Coen Heveling

26. Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (Etten, Gelderland)

27. Stichting Omwonenden Versus Windturbines (Berkelland, Gelderland)

28. Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik (Achterhoek, Gelderland)

29. Stichting tot Behoud van het Woud (Gelderland)

30. Bewonersplatform Voor de Wind West-Brabant (Noord-Brabant)

31. Behoud Lithsepolder (Oss, Noord-Brabant)

32. Behoud de Polder – Geffen (Noord-Brabant)

33. Sylvia van Manen, Huisartsenpraktijk (Engelen, Noord-Brabant)

34. Actiecomité Windpark Rietvelden NEE (’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant)

35. Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe (Noord-Holland Noord)

36. Natuurlijk Krabbendam (Noord-Holland Noord)

37. Werkgroep Polder F. (Schagen, Noord-Holland)

38. Lotgenotengroep LFG Amsterdam e.o. o.l.v. Maya Bisessar (Noord-Holland)

39. Amsterdamse lotgenotengroep laagfrequent geluid o.l.v. Mirjam Niemans (NoordHolland)

40. Vereniging Vrij Polderland (Soest, Utrecht)

41. Stichting Gigawiek (Houten, Utrecht) - Maurice Bakker BSc MBA

42. Bewonersgroep Zuidzijderpolder (Lopik – Utrecht)

43. Buren van Rijnenburg en Reijersop (Utrecht)

44. Stichting Wind van Voren (Barendrecht, Zuid-Holland)

45. Politieke vereniging "Echt voor Barendrecht" (Barendrecht, Zuid-Holland)

46. Dorpsvereniging Filopopers (Piershil - Zuid-Holland)

47. Stichting Bewonerscomité LindtWind (Zwijndrecht, Zuid-Holland)

48. Stichting Mallemolens (Oude Tonge, Zuid-Holland)

49. Stichting Vaanplein Windturbinevrij (Rotterdam, Zuid-Holland)

50. Stichting ICIP duurzame transities (Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, ZuidHolland)

51. Bewonersgroep Compensatie Plan Groep (CPG) (Hoeksche Waard, Nissewaard, ZuidHolland)

52. Hoeksche Waards Behoud (Zuid-Holland)

53. Vereniging Dorp Mijnsheerenland (Zuid-Holland) - mr. E. Harinck

54. een groep Windturbinevluchtelingen, die Piershil (Zuid-Holland) zijn ontvlucht

169 weergaven0 opmerkingen
bottom of page