top of page

Artsen: Windturbines maken omwonenden wel degelijk ziek

Door: Telegraaf / Parool

Joekels van windturbines bouwen op slechts enkele honderden meters afstand van woningen betekent een ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid. Die waarschuwing klinkt uit een brandbrief van ruim honderd medici.

Raadsadres gezondheidseffecten windturbi
.
Download • 965KB

Wij zijn niet tegen windturbines als energieopwekking, maar wel tegen plaatsing dicht op bebouwing”, zegt kinderpsychiater Simone Brands. Ze is een van de opstellers van het document dat is verstuurd aan de gemeenteraad van Amsterdam. Voor het eerst spreekt een zo grote groep Nederlandse artsen hun zorgen uit over de nadelige effecten van windturbines.


(tekst gaat verder onder afbeelding)

Artikel in De Telegraaf


De brandbrief keert zich in de eerste plaats tegen het plan van het GroenLinkse Amsterdamse stadsbestuur om molens van 146 tot 200 meter hoogte te plaatsen op een afstand vanaf 350 meter. „Hierdoor lopen tienduizenden bewoners kans op gezondheidseffecten”, stelt Brands. Om die risico’s uit te sluiten, is een minimale afstand van 1500 meter nodig, of tien keer de ashoogte.


RIVM Rapport ten onrechte gebruikt

Het stadsbestuur ontkent het gezondheidsrisico op basis van een recent rapport over windturbinegeluid van het RIVM. Onterecht, stellen de medici. Brands: „Want het RIVM baseert zich op studies over kleinere molens die bovendien in dunbevolkt gebied staan, op grotere afstand van bebouwing en met lagere geluidsbelasting.”


Deens onderzoek toont wel degelijk gezondheidsrisico's aan

Sterker, ook het RIVM noemt een Deense studie waaruit blijkt dat mensen die dichter dan vijfhonderd meter bij windturbines wonen, wel degelijk klachten kunnen ontwikkelen zoals hart- en vaatziekten, slapeloosheid en depressie. De molens die bij Amsterdam moeten verrijzen, zijn – net als turbines die op talloze plaatsen elders worden neergezet – nog veel hoger.


Bewonersorganisatie Windalarm is blij met het medische initiatief. „Naast het ontbreken van wetenschappelijk bewijs dat windmolens vlak bij bebouwing veilig zou zijn, weten we uit praktijkvoorbeelden dat megawindmolens juist leiden tot gezondheidsschade en andere onwenselijke situaties. Windturbines hoeven niet op land om de ambities van de energietransitie te halen: op zee is plek genoeg”, zegt Joost de Groot.


Effect op kinderen

Het artsencollectief eist eerst deugdelijk onderzoek naar situaties zoals in Amsterdam. En naar het effect van windturbinegeluid op kinderen. Brands: „We weten al dat verkeers- en vliegtuigherrie een nadelig effect heeft op leerprestaties en geheugenfunctie. Moeten we op plekken waar kinderen al last hebben van fijnstof en snelwegen ook nog windturbines bouwen?”


Artikel in Parool


Meer over gezondheidsrisico's: Gezondheidsrisico's | SOVW

187 weergaven0 opmerkingen
bottom of page