top of page

Berkelland wil rem op windmolens en zonneparken: Achterhoekse ambitie is te hoog

Door: Tubantia

BORCULO - Berkelland wil niet vol geplempt worden met windmolens en zonneparken, omdat de Achterhoek zo nodig al in 2030 energieneutraal wil zijn. Die ambitie moet naar beneden bijgesteld worden en aansluiten bij de landelijke klimaatdoelstellingen. „Anders worden we het afvalputje van Nederland!”


Dat signaal geeft de gemeenteraad van Berkelland af aan de overige Achterhoekse gemeenten, die de komende weken bij gesprekken over de Regionale Energie Strategie bepalen hoeveel duurzame energie de regio gaat opwekken. Een motie van D66 om daar de rem op te zetten werd dinsdagavond bijna (met uitzondering van GroenLinks) raadsbreed gesteund.


Gevaarlijke ontwikkeling

D66-raadslid Erik Slotboom: „De Achterhoek houdt vast aan het akkoord van Groenlo, waarin is afgesproken dat de regio al in 2030 energieneutraal wil zijn. Daarmee loopt de regio ver vooruit op de landelijke doelstelling van 49 procent in 2030. Een gevaarlijke ontwikkeling, want dat trekt projectontwikkelaars en buitenlandse bedrijven aan om de Achterhoek vol te zetten met windturbines en zonneparken. De Achterhoek wordt zo het afvalputje van Nederland voor de opwekking van duurzame energie. Wij willen een eerlijke verdeling. Anders krijgt het westen heeft de lusten en de Achterhoek de lasten.”In Berkelland is grote maatschappelijke onrust ontstaan over de plannen voor enorme windmolens en zonneparken. Die worden bovendien vlak bij verdeel- en onderstations geplaatst, om het elektriciteitsnetwerk de grootschalige opwek elders niet aan kan. Hierdoor komen ook de gewenste zonnepanelen op daken van bedrijven niet van de grond. „Dit heeft negatieve gevolgen voor het landschap. De gemeente moet de regie weer terugpakken en niet de locaties overlaten aan projectontwikkelaars. Inwoners voelen zich nu in de steek gelaten.”


Afvalputje

CDA-raadslid Frank Jonk wil dat Berkelland ook zelf aangeeft hoeveel duurzame energie de gemeente zelf wil opwekken. „Anders lopen we het risico dat we omdat we zo’n grote gemeente zijn straks met windmolens energie voor andere Achterhoekse gemeenten moeten opwekken en het afvalputje worden voor gemeenten die zelf geen windmolens willen.”

Ingrid van Dijk (Gemeentebelangen) steunt de motie ook van harte. „We moeten niet ons mooie landschap verpesten met grootschalige energieopwek voor andere gemeenten. En er bij Liander op aandringen om het netwerk aan te passen zodat we meer zonnepanelen op daken kunnen leggen.”


Niet overlaten aan de markt

Volgens VVD-fractievoorzitter Hans Boxem is het de eerste keer dat een Achterhoekse gemeente duidelijk aangeeft welke opgave er in de Regionale Energie Strategie moet worden opgenomen. „Een belangrijk signaal, waarmee we aangeven hoe we denken over windmolens in ons coulissenlandschap en clustering bij schakelstations.” En PvdA-raadslid Hans Pelle: „We moeten dit niet overlaten aan de markt, maar als gemeente zelf regelen hoe we energie gaan opwekken voor onze inwoners.”


GroenLinks: weer vertragen

GroenLinks steunt de motie niet. Fractievoorzitter Andra Weg: „We gaan nu weer vertragen. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen is het plaatsen van windmolens en de aanleg van zonneweides onvermijdelijk. GroenLinks heeft er altijd voor gepleit dat de gemeente de regie zou nemen over dit proces. De meeste partijen in de raad vonden de markt zijn werk wel zou doen. Dit alles heeft geleid tot ontevreden en protesterende inwoners. En nu zijn de meeste partijen bang om de inwoners te vertellen dat we niet zonder windmolens en zonneweides kunnen als we de klimaatdoelstellingen willen halen. Ze willen een stop. Maar we moeten de klimaatverandering stoppen, zodat we een robuuste en leefbare aarde houden, noodzakelijk om als mens te kunnen overleven.”


Weg noemt het stoppen van het plaatsen van windmolens en zonneparken om het landschap te beschermen ’korte termijn politiek’. „Want als we de klimaatverandering niet stoppen dan hebben we straks helemaal geen landschap meer. Dan is de Achterhoek een grote woestijn.”

CDA-Wethouder Gerda ter Denge is blij met de motie en ziet dit als steun in de rug voor het Berkellandse college van B en W bij de onderhandelingen die de komende weken in de Achterhoek over de RES worden gehouden

80 weergaven0 opmerkingen
bottom of page