top of page

Brandbrief voor Winterswijkse raadsleden: "Nu is er nog de kans om tot slimmere besluiten te komen"

Door: Tubantia

WINTERSWIJK - De Energietafel Winterswijk roept raadsleden op om in actie te komen tegen de plannen in de Regionale Energie Strategie (RES). Doelen worden niet gehaald en draagvlak wordt niet gecreëerd met deze RES, stelt de Energietafel.


(Nu is er nog net de kans om tot slimmere besluiten te komen, aldus de Energietafel in een brandbrief. In de RES, die in oktober definitief wordt, wordt beschreven hoe de Achterhoekse gemeenten een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn.

De Energietafel Winterswijk is in 2017 ingesteld door Winterswijk om de gemeenteraad te adviseren over de energiemix. Die beschrijft hoe Winterswijk energieneutraal moet worden. De acht Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken ernaar te streven om in 2030 energieneutraal te zijn (RED: In Berkelland is inmiddels een motie aangenomen waarin verzocht wordt om deze doelstelling te laten varen).

Daarnaast is de Achterhoek één van de dertig regio’s in Nederland die met een RES een bijdrage levert aan de doelen van het landelijke klimaatakkoord. In 2050 zou Nederland grotendeels energieneutraal moeten zijn. Dat houdt in dat er evenveel (groene) energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt.

"Een onrealis­tisch hoog bod verlaagt de acceptatie­graad onder burgers van de energie­tran­si­tie. Draagvlak en betrokken­heid van burgers is essentieel" - De Energietafel

Nu actie ondernemen

De Energietafel doet in de brandbrief een dringend beroep op de raadsleden om de inhoud en het besluitvormingsproces van de RES kritisch onder de loep te nemen. De RES Achterhoek wordt in oktober van dit jaar ingediend.


‘Tot slot zult u als gemeenteraad de RES 1.0 voorgelegd krijgen om dat formeel te bekrachtigen’, schrijft de Energietafel in haar brief. ‘U heeft dan nauwelijks nog tijd om daar vragen bij te stellen, het goed te bestuderen en te bespreken, laat staan wijzigingen te bewerkstelligen. Als u nu geen actie onderneemt kunt u alleen in het laatste stadium nog ‘ja’ zeggen, of ‘nee’...! Beide zijn volgens ons ongewenst’.


‘Onrealistische ambitie’

Volgens de Energietafel is het bod van de Achterhoek in de RES niet realistisch. De regio wil in 2030 1,35 terawattuur (TWh) aan groene stroom opwekken met zonneparken en windmolens. ‘Deze onrealistische ambitie kan dwingen om realistische technieken die nu in ontwikkeling zijn en pas na 2030 op grote schaal toepasbaar worden te negeren en te veel te investeren in minder goede oplossingen’, aldus de Energietafel. ‘Een onrealistisch hoog bod verlaagt de acceptatiegraad onder burgers van de energietransitie. Draagvlak en betrokkenheid van burgers is essentieel’.


Om draagvlak voor de transitie te krijgen moeten juist lokale mogelijkheden benut en gestimuleerd worden, meent de Energietafel. Ze noemt in dat verband onder meer de opzet van een garantiefonds om lokale projecten van de grond te krijgen en wijst op de mogelijkheden vanuit de agrarische sector voor biogas en kleine windmolens. Ook moet er tijd zijn om iets aan het overvolle elektriciteitsnet in de Achterhoek te doen.
Zorgen voor draagvlak en betrokkenheid

‘Door nu in te grijpen in de procedure van besluitvorming van de RES is het nog mogelijk om zaken bij te sturen’, besluit de Energietafel de brief. ‘Het resultaat kan dan zijn: een realistisch plan dat een goede planning van nu tot 2030 tot 2050 mogelijk maakt. Per fase wordt ingezet op technieken en maatregelen die ook werkelijk haalbaar zijn en dus worden doelen gehaald en ambities waargemaakt. Er is tijd om infrastructuur aan te passen. In plaats van maatschappelijke weerstand zal er draagvlak en betrokkenheid zijn’.


De brandbrief is mede ondertekend door Vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk, LTO afdeling Oost Achterhoek en Stichting Buurtschappenvisie Winterswijk.

16 weergaven0 opmerkingen
bottom of page