top of page

Brief aan raad en college inzake besluitvorming door gemeente of provincie

Project Avinkstuw, bevoegdheid van de gemeente of provincie?

Geachte leden van de raad, geacht college,

Ten aanzien van de besluitvorming rondom het windturbine project “Avinkstuw” is formeel de provincie het bevoegd gezag. Gemeenten zijn bevoegd gezag voor windparken of windturbines met een opgesteld vermogen tot 5MW. Eén turbine van 250 meter levert ca. 4.5 MW.

De provincie kan op grond van artikel 9f lid 6 van de Elektriciteitswet bepalen dat zij de bevoegdheid voor windparken met een vermogen van 5 MW of meer overdraagt aan de gemeente. De gemeente moet de provincie hier dan wel om verzoeken. Het is gebruikelijk in Nederland dat een gemeente actief een dergelijk verzoek bij de provincie neerlegt. Immers, de gemeente wil zelf de regie in handen kunnen houden en weet als geen ander wat er lokaal speelt.

De grote vraag is nu wat onze gemeente gaat doen. Hoewel tijdens de info avonden door de gemeenteambtenaar nadrukkelijk is aangegeven dat de besluitvorming bij de gemeente ligt, zijn wij hier inmiddels minder zeker van. Redenen:

  • Gemeentebelangen schuift alsmaar een afspraak door met de bewoners en de VVD staat op dit moment niet open voor een gesprek. Kopen zij tijd en willen zij eerst de afspraken met de provincie afwachten?

  • Wij vernemen van de provincie dat zij binnenkort een afspraak hebben met de gemeente en de initiatiefnemers.

  • Het zijn politiek roerige tijden (ook vanwege de bezuinigingen), het zou daarom een aantal politieke partijen goed uitkomen dat zij hun vingers niet aan dit dossier hoeven te branden. Politiek hoeft men dan geen kleur te bekennen. Dat is makkelijk wegduiken!

Wij hebben weinig vertrouwen in het proces en doen nadrukkelijk een oproep aan het college en aan alle politieke partijen om de besluitvorming niet over de schutting te gooien van de provincie. Dit is onacceptabel.

Want:

  • U bent onze gekozen volksvertegenwoordiger. U draagt mede zorg voor het welzijn van onze inwoners. U weet wat er zich afspeelt in de gemeente. U moet dit besluit nemen, daarom zit u in de raad.

  • Het afschuiven van deze bevoegdheid aan de provincie betekent ook dat we onze regie afstaan, we geven een groot deel van onze autonomie op. Dit moeten we niet willen.

  • Het kan toch niet zo zijn dat de gemeenteraad instemt met het beleid RODE en vervolgens de uitvoering overlaat aan de provincie? In wat voor gemeente leven wij? Hoeveel vertrouwen hebben we dan nog in onze lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers?

Pak uw verantwoordelijkheid als gekozen volksvertegenwoordiger van Berkelland! Onze inwoners hebben hier recht op. Dit geldt uiteraard ook voor onze wethouder, ook hij is gekozen door de inwoners.

Graag vernemen wij uiterlijk volgende week uw standpunt.

Met vriendelijke groet,

Han Meerbeek

- namens de Stichting Omwonenden versus Windturbines -

35 weergaven0 opmerkingen
bottom of page