top of page

De Achterhoek in 2030 energieneutraal? ‘Heeft geen zin vast te houden aan onmogelijke datum’

Door: Tubantia / Gelderlander

GROENLO - ,,We kunnen het vergeten dat Oost Gelre in 2030 energieneutraal is. Zeker met de huidige stand van zaken.” Volgens wethouder Bart Porskamp is het tijd om duidelijkheid te scheppen over de in 2013 uitgesproken doelstelling genaamd Het akkoord van Groenlo. Hij wond er daarom geen doekjes om tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond.


In het akkoord hebben de acht Achterhoekse gemeenten bepaald dat er in 2030 evenveel duurzame energie opgewekt moet worden als er stroom wordt verbruikt. Feitelijk is door de uitspraak van Porskamp te stellen dat dit plan niet gehaald wordt. Het aandeel van Oost Gelre is immers van groot belang.


Energienet ,,Het heeft geen zin om de spreekwoordelijke kop in het zand te blijven steken”, zei Porskamp woensdag in een nadere toelichting. ,,Toen het akkoord werd vastgesteld, was bijvoorbeeld het hele energienet in de Achterhoek nog niet volledig in beeld. Alles kon toen nog, om het plat te zeggen. Nu weten we dat het anders is.”


Wethouder Bart Porskamp (Oost-Gelre)


De enorme congestie op het stroomnet is slechts één van de redenen dat 2030 volgens Porskamp onhaalbaar is. ,,Ook het maatschappelijk draagvlak en de kosten spelen een rol. Tellen we die zaken bij elkaar op, dan durf ik best te stellen dat het een veel te ambitieus moment is.”

Niet realistisch Dat het heel lastig zou worden de Achterhoek in 2030 energieneutraal te hebben, is geen nieuw inzicht. ,,We hebben in 2020 al voorzichtig laten weten dat we het niet realistisch is om tien jaar later energie neutraal te zijn. Ook binnen de samenwerking met de aangesloten gemeenten is dat al uitgesproken.” Voor deze samenwerking komen de wethouders die belast zijn met de energietransitie eens in de zes weken samen. ,,Veertien weken geleden hebben we in die samenkomst al besloten dat we het akkoord van Groenlo moeten herijken”, zegt Porskamp.

Bijstellen ,,Want de ambitie om energieneutraal te worden blijft. Maar we moeten het gekozen moment wel bijstellen. Het heeft geen zin om vast te houden aan een onmogelijke datum. Dat zorgt alleen maar voor onbegrip en weerstand.”

Op welke termijn het akkoord herijkt moet zijn, is nog onduidelijk. Porskamp: ,,Daarover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.”

133 weergaven1 opmerking
bottom of page