top of page

De Hofbar: Onderzoek RIVM niet van toepassing op situatie in Nederland

Het RIVM zelf heeft geen onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico's die het plaatsen van windmolens bij bebouwing in Nederland met zich meebrengen, zo werd gisteren wederom duidelijk in een uitzending van De Hofbar. Het budget is daarvoor ontoereikend, aldus het RIVM zelf. Artsen zijn bezorgd.


UPDATE: Inmiddels heeft de gemeente Diemen al laten weten aanvullend onderzoek nodig te vinden voordat turbines geplaatst kunnen worden.


(tekst gaat verder onder video)

Uitzending van De Hofbar (klik hier als deze niet laadt)


Dem. Staatssecretaris Van Veldhoven zegt dat als mensen zorgen hebben over windmolens, dat het zal worden onderzocht. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld: windmolens zouden pas moeten worden neergezet zodra zeker is dat er geen gezondheidsrisico’s zijn.

GGD's baseren conclusies onterecht op rapport RIVM

Bij diverse gemeenten wordt de GGD uitgenodigd om uitleg te geven over gezondheidsrisico's van windturbines op omwonenden, zo ook in de Gemeente Berkelland. De GGD baseert een belangrijk deel van de conclusies op het genoemde RIVM onderzoek. Ten onrechte zo stelt bijv. Prof. Dr. Louw Feenstra (emeritus hoogleraar Erasmus Medisch Centrum). Er zijn wel degelijk bewijzen voor gezondheidschade bij omwondenden van windturbines, zoals Feenstra en ook Dr.ir. J.A.P.M. de Laat (klinisch fysicus/audioloog LUMC Leids Universitair Medisch Centrum) eerder dit jaar aangaven in een expertmeeting voor de gemeenteraad van Amsterdam:


Prof. Em. Louw Feenstra

Otorhinolaryngology - Erasmus MC


Expertavond Gemeenteraad Amsterdam

02-02-2021



Dr.ir. J.A.P.M. de Laat

Klinisch fysicus/audioloog Leids UMC


Expertavond Gemeenteraad Amsterdam

02-02-2021





Voorzorgsbeginsel

Graag wijzen wij onze volkvertegenswoordigers nog even op het voorzorgsbeginsel. Het voorzorgsbeginsel houdt in dat de overheid maatregelen kan nemen als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben. Het gaat om activiteiten waarbij de beschikbare wetenschappelijke gegevens nog geen uitvoerige risico-evaluatie mogelijk maken. Zulke onzekere risico’s kunnen zich bijvoorbeeld voordoen bij veiligheidskwesties, maar vaak ook uit oogpunt van gezondheid.


Meer informatie Lees hier meer over Gezondheidsrisico's

Lees hier meer over Ervaringen van échte omwonenden


Lees hier de brandbrief van 106 artsen aan de gemeenteraad van Amsterdam: Artsen: Windturbines maken omwonenden wel degelijk ziek

129 weergaven0 opmerkingen
bottom of page