top of page

Gemeente Enschede: Voorlopig geen windturbines, onderzoek naar gezondheidsrisico's afwachten

Door: Tubantia

ENSCHEDE - Enschede ziet in ieder geval voorlopig af van de geplande plaatsing van grote windturbines. Vanwege de forse weerstand tegen windmolens wil het college prioriteit geven aan zonnepanelen op daken en de bouw van zonneparken. Enschede blijft vooralsnog wél vasthouden aan de ambities voor het opwekken van duurzame energie in 2030 (die in RES Twente verhoudingsgewijs een stuk lager liggen dan in de RES Achterhoek - RED.).
Wethouder Niels van den Berg lichtte woensdagmiddag in een speciaal belegde persconferentie de ommezwaai van het college toe. Hij sprak in dat verband over ‘voortschrijdend inzicht’ door de talrijke reacties vanuit de stad. In totaal reageerden 337 inwoners en belangengroepen op de gemeentelijke Energievisie, waarin nog werd uitgegaan van de bouw van enkele grote windmolens. Onderzoek gevolgen gezondheid De weerstand daartegen wordt vooral gevoed door de vermeende impact op de volksgezondheid, woongenot, landschap en flora en fauna. Van den Berg: „We hebben begrip voor de zorgen.” Het college wil nu eerst de resultaten afwachten van het onderzoek dat de GGD en de landelijke expertgroep van het RIVM uitvoeren naar de effecten van windturbines op de volksgezondheid. Afhankelijk van de uitkomst bepaalt het college of de plannen voor drie grote windmolens weer op tafel komen. De ambitie van Enschede is dat in 2030 de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie met 8 procent is gestegen. Tegen die tijd moet de CO2-uitstoot met 49 procent zijn gereduceerd. Die doelstellingen zijn echter zonder windturbines niet haalbaar, bevestigde Van den Berg. „We blijven dan ook uitgaan van de geplande windmolens, waarbij alleen een negatief advies van de GGD en RIVM als ontbindende factor geldt.”

Hoge prioriteit zonnedaken en -parken Hij verwacht dat dit gezondheidsonderzoek zo’n twee jaar in beslag neemt. Tot die tijd wil het college alle aandacht richten op het realiseren van zonnedaken en -parken. „Daken van gemeentelijke panden, woningcorporaties, bedrijventerreinen, overdekte parkeerterreinen en particulieren bieden hiervoor kansen. Er wordt gekeken om dit een incidentele financiële impuls te geven.” Dat geld is er nog niet. Het college rekent wat dat betreft op extra steun van het Rijk. Vanuit Den Haag verwacht het college ook geld voor het aantrekken van enkele tientallen ambtenaren om sneller plannen voor zonneparken te kunnen afhandelen. Van den Berg: „Het kan niet zo zijn dat de rekening voor het halen van klimaatdoelstellingen bij onze inwoners wordt gelegd.”

Meer onzekerheden Zo zijn er ook na jarenlange discussies over de Energievisie voor Enschede nog meer onzekerheden. De huidige capaciteit van het elektriciteitsnet is bijvoorbeeld niet voldoende om extra opgewekte, duurzame elektriciteit te verwerken. Volgens Van den Berg kan de netbeheerder snel met oplossingen komen als de duurzaamheidsplannen voor elk stadsdeel concreet zijn.

Samen met inwoners Daar wil het college samen met inwoners invulling aan geven. Voor elk stadsdeel wordt vastgesteld hoeveel zonneparken er moeten komen, waarna de bewoners een stem krijgen in het bepalen van de locaties. Voor bijvoorbeeld Zuid (Twekkelo, Boekelo, Usselo en Broekheurne) gaat het om een doelstelling van 58 hectare. „Naar verwachting zijn binnen twee jaar voor het hele buitengebied de energieplannen in beeld.”

46 weergaven0 opmerkingen
bottom of page