top of page

Onderzoek: Lokaal eigendom wassen neus

Bijgewerkt op: 31 dec. 2020

Omwonenden en andere geïnteresseerden in het project Windpark Avinkstuw in Berkelland hebben nog steeds geen informatie van de initiatiefnemers ontvangen over o.a. de juridische structuur en de exploitatie.

Zij kunnen daarom geen beeld krijgen of de uitspraken die de BAWE (Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A.) en de WindUnie doen, ook de echte werkelijkheid zijn. Vandaar dat omwonenden zelf op onderzoek uit zijn gegaan. Dit leidt tot schrikbarende ontdekkingen: "Het lokaal eigendom waarover altijd gesproken wordt is voornamelijk gelokaliseerd in de portemonnee van de grondeigenaren en de BAWE/WindUnie.


Kort samengevat is de conclusie uit het onderzoek:

  • BAWE is slechts “de loopjongen” in dit project. De WindUnie is de exploitant van dit plan en vervult eigenlijk de rol van initiatiefnemer. Net zoals bijvoorbeeld Pure Energie of Vattenfall, is de WindUnie ook een gewone commerciële partij met daarachter een grote belanghebbende (UBO) zijnde Axel Posthumus. En daarmee vervalt het argument van BAWE dat dit plan meer lokaal zou zijn dan een ander plan op een beter plek in Berkelland.

  • Het argument van BAWE en WindUnie, dat 90% van het windpark Avinkstuw lokaal eigendom wordt is een farce en wordt misleidend gebruikt.

  • De juridische structuur is er volledig op gericht om uit de exploitatie van het windpark maximale geldstromen door te schuiven naar de initiatiefnemers en grondeigenaren (= WindUnie + 5 boeren) en slechts een beperkt deel naar een lokale coöperatie. Hierdoor hebben ca. 12.500 omwonenden wel de maximale lasten maar helaas ook minimale lusten.

Hoe zit het in elkaar met het eigendom ?

BAWE wil doen geloven alsof zij de bedenker zijn achter dit plan, de koers en de snelheid bepalen en zij de WindUnie hebben ingeschakeld om hen hierbij te ondersteunen. Dit lijkt nonsens. De WindUnie “betaalt en bepaalt” en BAWE en haar bestuursleden zijn de simpele lokale loopjongens. Zowel om subsidie binnen te roeien, maar ook om zoveel mogelijk lokale leden te werven voor lokale Coöperatie BAWE. Daarmee wordt geschermd naar de gemeente, de provincie en anderen, dat de lokale betrokkenheid groot is. Dit is bijvoorbeeld heel duidelijk zichtbaar bij de actie van bestuurslid Remco Janssen begin december 2020, die al zijn klanten van DOOR-Advies smeekt via een e-mailbericht om lid te worden van de Coöperatie BAWE.


In bovenstaande afbeelding is de waarschijnlijke juridische structuur te zien die de BAWE en WindUnie gaan inrichten. Binnen het concern van de WindUnie is een dergelijke structuur vaker toegepast. Het woord “Financieel belang” is overgenomen uit de informatie die de WindUnie vermeldt op haar website. Hier staat de juridische structuur van het gehele concern vermeld. In de bijlage van dit document is deze concernstructuur vermeld.

“Financieel belang” betekent het eigendom (=aandeelhouder) van de aandelen in de betreffende B.V. In dit voorbeeld zijn de 5 grondeigenaren (de natuurlijke personen) aandeelhouder van hun eigen B.V. (bijv. Grond 1 BV). Zij kunnen zelf bepalen of zijn van hun eigen B.V. een vergoeding willen ontvangen al dan niet voor werkzaamheden die zij doen voor hun B.V. Ook kunnen zij voor hun eigen B.V. bepalen of zij winstuitkeringen (=dividend) willen doen uit de B.V. naar privé.


De grote volksverlakkerij zit in de aandelen(eigendoms)structuur. Omdat 90% van de aandelen van Berkelland Avinkstuw Exploitatie B.V. (via een stichting) in eigendom is van de 5 B.V. ’s van de grondeigenaren en van de Coöperatie BAWE, wordt dit bezit 90% lokaal eigendom en 90% lokaal ondernemerschap genoemd. Deze zienswijze schrijft de WindUnie ook zo op hun website. Zie hiervoor de bijlagen onderaan dit artikel. Hiervoor willen BAWE en WindUnie dan een pluim en sticker hebben want:


“Kijk eens hoe goed wij dit hebben geregeld voor de lokale betrokkenen: 90% lokaal eigendom. En de lokale betrokkenen hebben de financiële lusten van dit mooie plan: geweldig toch?”


Maar feitelijk is het grootste deel van dit park, in dit voorbeeld 75%, in (in)direct eigendom van enkel en alleen de 5 grondeigenaren. Alle andere geïnteresseerden (omwonenden) kunnen slechts alleen maar lid worden van de Coöperatie BAWE en dan ook nog onder door hen bepaalde voorwaarden. De Coöperatie BAWE heeft op haar beurt slechts een zeer beperkt eigendomsdeel (in dit voorbeeld 15%) van de aandelen Berkelland Avinkstuw Exploitatie B.V. (via de stichting).


In deze laatste B.V. moeten het geld worden verdiend met de verkoop van de opgewekte stroom aan … jawel, een ander onderdeel van het WindUnie-concern, die het op haar beurt verder doorverkoopt aan derden. Wil je lid worden van de lokale Coöperatie BAWE dan moet je bij dit andere onderdeel van de WindUnie ook de stroom afnemen. Het mes snijdt aan 2 kanten, en flink scherp ten gunste van de WindUnie!


Waar zitten dan nog de andere lusten voor de omwonenden? Nergens dus.


Kortom:

  • De grote en vele lusten komen terecht bij een beperkt aantal personen en de WindUnie (ca. 5 grondeigenaren en misschien een handjevol leden van Coöperatie BAWE, stel 100)

  • De grote en vele lasten (slaapstoornissen, lawaai, slagschaduw, waardevermindering woningen etc.) komen terecht bij de ca. 12.500 omwonenden in het invloedsgebied.

Al met al is het dus behoorlijk droevig gesteld met de lokale lusten en zijn deze zeker niet meer dan bij een ander plan op een betere plek in Berkelland (lees: zo ver als mogelijk van onze woonkernen).


Hoe zit het met de exploitatie ?

Het is interessant om te weten op welke wijze de exploitatie zou kunnen geschieden in de Exploitatie-B.V. en hoe nou dat geld uit de exploitatie wordt weggeslurpt door de WindUnie naar henzelf en de grondbezitters. Ook hierin geven de BAWE en de WindUnie nog geen duidelijkheid. Het onderzoek van de omwonenden geeft hierin wel inzicht.


WindUnie is mede-eigenaar én stuurt facturen voor diensten

Nagenoeg alle diensten rondom de exploitatie (o.a. management, onderhoud, begeleiding etc.) worden uitgevoerd door meerdere B.V. ’s uit het concern van de WindUnie. Hiervoor sturen zij forse facturen naar de exploitatie-B.V. waardoor jaarlijks de winst in Berkelland Avinkstuw Exploitatie B.V. flink wordt gedrukt. Om te voorkomen dat gedurende de exploitatieperiode discussies zouden kunnen ontstaan over de hoogte van deze forse kosten in de exploitatie-B.V. worden in het voortraject, voorafgaande aan de echte exploitatie, al een deel van deze hoge jaarlijks door te belasten kosten “vooraf administratief weggedrukt”.


WindUnie haalt opbrengsten naar voren...

Dit gebeurt bij de start van het project. De WindUnie berekent in de bouwfase al “éénmalig initiële hogere investeringskosten” door aan de exploitatie-B.V. Boekhoudkundig worden deze bedragen als investeringen betiteld en voorgefinancierd door WindUnie. Zodra er voldoende geld op de rekening staat van de exploitatie-B.V. worden deze (voor)financieringen afgelost. De WindUnie speelt hiervoor onder één hoedje met de grondeigenaren.


Voorbeeld

Stel, een investering in een windmolen kost normaliter ca. € 5.000.000,= per stuk. Door deze “boekhoudkundige truc” bedraagt de investering dan ineens € 5.800.000,=. Ofwel € 800.000,= hoger door deze vooraf vooruit geboekte kosten voor nog te verrichten toekomstige diensten door de WindUnie.


... en de bestuursleden van de BAWE strijken riante vergoedingen op

In deze hogere bedragen zitten ook de riante vergoedingen voor 4 huidige bestuursleden van de Coöperatie BAWE: deze worden echter nooit publiekelijk zichtbaar gemaakt.


De lokale coöperatie zit daardoor met lagere winsten

Ofwel, de WindUnie haalt op deze wijze al voor haar toekomstige exploitatieopbrengsten op voorhand naar zich toe, mede ten behoeve van de grondeigenaren. De lokale leden in de Coöperatie BAWE worden hiermee een oor aangenaaid. Door de hogere afschrijvingskosten over deze verhoogde investeringssom zullen de winsten de daarop volgende jaren lager zijn. De WindUnie is hiermee al verzekerd van de betaling van deze bedragen: er hoeft niet meer periodiek onderhandeld te worden over de hoge prijzen van de diensten die de WindUnie verricht gedurende de exploitatieperiode. Je kunt er van uitgaan dat de WindUnie wel een hoog prijsindexcijfer heeft ingerekend in haar model.


Hoe zit het met het jaarlijkse cadeautje naar het lokale omgevingsfonds?

BAWE roept dat jaarlijks ca. € 50.000,= aan het op te richten lokale omgevingsfonds wordt gegeven voor leuke lokale bestemmingen. BAWE geeft geen enkel inzicht in een meerjarige exploitatie dus is niet zichtbaar of zij inderdaad zo genereus is. In de beginjaren zijn de winsten laag in de exploitatie-BV, in het bijzonder door de hoge afschrijvingen. Dan lijkt € 50.000,= inderdaad genereus. Maar na ca. 15 jaar, waarna ook de storting in het lokale fonds stopt, gaat de exploitatie de echte forse winsten draaien. Ten opzichte van die winsten is een jaarlijkse bijdrage van € 50.000,= in het lokale omgevingsfonds een peulenschilletje.


Tot slot

Via dit document wordt een tipje van de sluier opgelicht over de eigendomssituatie en de exploitatie. De omwonenden blijven op zoek gaan naar de werkelijke waarheid achter het eigendom en de exploitatie. Zodra hierover nieuwe informatie bekend is, volgt een update met meer detailinformatie over o.a. de exploitatie en de misleidende informatie over financiële voordelen voor de leden van Coöperatie BAWE en omwonenden.


Bijlagen:

Grondeigenaren verantwoordelijk voor het 'lokaal eigendom', WindUnie blijft aandeelhouder.

Bron: https://www.windunie.nl/artikelen/mijlpalen-projecten-cooperatie-windunie/

Een andere WindUnie BV blijft betrokken bij Exploitatie BV

Bron: https://www.windunie.nl/exploitatiediensten/beheer/Organisatiestructuur WindUnie BV

De WindUnie is een commerciële partij met meerdere BV's
323 weergaven0 opmerkingen
bottom of page