top of page

Motie: Stop Plan Avinkstuw en herijk RODE (D66, PVDA, OBL)

D66, PvdA en OBL willen dat het plan Avinkstuw stopt en RODE (het gemeentelijk beleidskader voor Ruimtelijke Ontwikkeling voor Duurzame Energieopwekking) wordt herijkt. Hiervoor dienen zij morgenavond (13 oktober), tijdens de raadsvergadering, een motie in.


Volgens de indieners van de motie voldoet het plan Avinkstuw niet aan de huidige uitgangspunten van RODE, waaronder landschappelijke inpassing, maatschappelijke acceptatie en de wijze waarop de initiatiefnemers de procedure uitvoeren. Daarnaast willen ze dat RODE herijkt wordt, waarbij nadrukkelijk ook het aantal omwonenden en de nabijheid van woonkernen wordt meegenomen en de gemeente duidelijker de regie pakt.


SOVW roept alle politieke partijen op om deze motie te steunen. Laat partij politieke belangen niet de overhand krijgen maar het belang van uw inwoners! Luister naar uw inwoners, uw achterban en laat zien dat u er voor ons bent. De voortdurende onzekerheid, die inmiddels al bijna 9 maanden duurt, moet afgelopen zijn.


Als u niet dezelfde toestanden wil als bij windpark Spui is er maar één optie, STOP DIT PLAN!


De raadsvergadering is live online te volgen via: https://channel.royalcast.com/berkelland/#!/gemeenteberkelland/20201013_1


De vergadering begint om 19.30 uur, de motie zal later op de avond inhoudelijk worden behandeld bij agendapunt 11: motie vreemd aan de agenda. Klik hier om de motie te bekijken: Motie Windpark Avinkstuw D66 PvdA OBL 12.10.20

68 weergaven0 opmerkingen
bottom of page