top of page

Nederlandse aanpak windturbines in strijd met Europees recht

Door: Telegraaf

Nederlandse aanpak windturbines in strijd met Europees recht | Binnenland | Telegraaf.nl

DEN HAAG - De geluidsnormen die zijn gebruikt voor plaatsing van windparken in Nederland zijn per direct buiten werking gesteld door een uitspraak van de Raad van State. Ze deugen niet volgens Europees recht. De Nederlandse overheid heeft nooit een milieubeoordeling van de normstellingen gemaakt, en dat had volgens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie wel gemoeten.


(tekst gaat verder onder afbeelding)

,,De Afdeling bestuursrechtspraak [is] van oordeel dat het Europese arrest geen ruimte laat voor een andere conclusie dan dat voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling had moeten worden gemaakt”, stelt de Raad van State woensdag in een verregaande uitspraak die grote gevolgen kan hebben voor nieuwe en bestaande windparken.

Hert Europese Hof in Luxemburg stelde in juni 2020 in het Nevele-arrest dat ook algemene windturbinenormen zelf aan een milieubeoordeling moeten worden getoetst. Met andere woorden: wat zijn de feitelijke geluids- en overlasteffecten als een bepaalde hoeveelheid geluid wordt toegestaan? Bezwaarmakers tegen windparken in Nederland stelden met dit arrest in de hand dat ook Nederland hieraan moet voldoen.


’Regering is nu aan zet’

De Raad van State geeft hun daarin nu gelijk. De windturbinenormen van het Aktiviteitenbesluit mogen niet meer worden gebruikt. ,,De regering is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken. Als die beoordeling op juiste wijze is afgerond, dan staat het overheden weer vrij om aan te sluiten bij de windturbinenormen die dan mogelijk zijn gewijzigd”, stelt de Raad van State.


De uitspraak is een bijzondere opsteker voor burgergroeperingen die zich met hand en tand verzetten tegen de komst van windturbines. Niet alleen hebben velen het gevoel dat ze geen enkele inspraak hebben, het stoort hen ook dat ze geen enkele invloed hebben op het toestaan van geluidspieken van turbines. Volgens de – in Europa unieke – Nederlandse normen is alles geoorloofd zolang het jaargemiddelde maar onder de norm zit.


De uitspraak betekent volgens de Raad van State niet dat er helemaal geen vergunningen meer mogelijk zijn. Als een gemeente in een bestemmingsplan ‘goed gemotiveerde’ eigen normen stelt, is dat ook een optie.


Anderhalve week geleden onthulde De Telegraaf dat het ministerie van EZK jarenlang heeft geprobeerd om onder de arresten van het Europese Hof over windturbinenormen uit te komen. Dat bleek uit interne e-mails die het Netwerk NederWind via een WOB-procedure boven water kreeg.


„Op alle mogelijke manieren probeert men de Europese uitspraken buiten de deur te houden”, stelde Kees Pieters van NederWind, dat 82 burgergroepen vertegenwoordigt toen. „In plaats van voor burgers op te komen en hen te beschermen tegen overlast, kiest het ministerie uitsluitend voor de belangen van de windindustrie.” De uitspraak dwingt het kabinet alsnog rekening te houden met de milieugevolgen van windparken voor burgers.

21 weergaven0 opmerkingen
bottom of page