top of page

Ondertussen bij Windpark Spui: Omwonenden eisen vernietigen vergunning

Omwonenden van Windpark Spui zijn de overlast meer dan zat. Zie dit artikel. Omwonenden van Windpark Spui zijn de overlast van de windmolens zo zat, dat ze bij de provincie gevraagd hebben om de verleende vergunning voor exploitatie van het windpark in te trekken en ingetrokken te houden.


Ter info: Windpark Spui is vergelijkbaar met het initiatief Plan Avinkstuw in de Gemeente Berkelland. Een vijftal windturbines midden tussen een aantal woonkernen op vergelijkbare afstand. De turbines die genoemd worden in Plan Avinkstuw zijn echter nóg 45 meter hoger.


(tekst gaat verder onder afbeelding)

Sinds de ingebruikname van het windpark in april 2019 ervaren de omwonenden ernstige overlast. Rolluiken, dubbel glas en geluidswerende roosters hebben onvoldoende effect, bewoners kampen met gezondheidsklachten door slaapgebrek en sommigen zijn zelfs noodgedwongen verhuisd om de overlast te ontvluchten. Er is volgens de CPG geen enkel uitzicht meer op verbetering of extra inzet om de overlast verder te beperken."


De échte experts (namelijk ervaringsdeskundigen) aan het woord:

'Wij zijn geen nimby's, klimaatontkenners en wat al niet meer aan titels die men voor ons heeft, zoals in de huidige verhoudingen omwonenden van windparken in een hoek worden gezet. Wij wonen, leven en werken hier al decennia lang in een heel rustig maar vooral stil gebied. Daar zet je geen windturbinepark neer. De geluidsnorm voor windturbines in Nederland is veel te ruim en biedt geen enkele bescherming aan omwonenden.'


Lees meer: https://www.voorne-putten.nl/.../omwonenden-windpark-zijn...


\Bovenstaande is exact de reden dat áls de gemeente Berkelland besluit tot het plaatsen van windturbines, SOVW ervoor pleit dat dit enkel en alleen gebeurt in zelf aangewezen zoekgebieden op grote afstand van woonkernen (en aangescherpte normen voor individuele woningen). Zie SOVW position paper.

44 weergaven0 opmerkingen
bottom of page