top of page

Factcheck: Krantenartikel in Tubantia met Hans te Grotenhuis vol onjuistheden

Heeft u ook het artikel in de Tubantia gelezen met Hans te Grotenhuis, één van de initiatiefnemers van het windturbine project “Avinkstuw”? Wij wel. Dit artikel staat vol onjuiste beweringen.

Allereerst wat informatie over de Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A. Wat begon als een Stichting is nu aangepast naar een coöperatie. Hiermee wordt ten onrechte getracht een beeld te scheppen alsof het een gedragen initiatief is van onder op. Niets is minder waar. Hooguit van een paar ondernemers die er brood in zien. De initiatiefnemers hebben erg veel haast om het project van de grond te krijgen. Immers, ook andere partijen hebben al eerder hun oog laten vallen op een deel van het project. Snelheid is dus geboden en dit gaat ten koste van een zorgvuldig proces. Dat blijkt onder meer uit het feit dat grondeigenaren tegen elkaar worden uitgespeeld “als u de molen op uw grond niet wilt, krijgt uw buurman de molen op de grond”. Daarnaast probeert men de druk erop te gooien door alsmaar te noemen dat snelheid geboden is vanwege buitenlandse investeerders die het project overnemen. Dit noemen wij: inspelen op angstgevoelens!

Vrijwillige basis?

De initiatiefnemers noemen zichzelf vrijwilligers. Dit is een onjuiste bewering. De zogenaamde vrijwilligers krijgen de uren die ze nu besteden aan het project later door de Windunie uitgekeerd in aandelen als het project een succes wordt. Tevens kunnen ze daarna nog een leuke boterham verdienen aan het project omdat zij alle uren die zij besteden aan het project netjes kunnen declareren.

100% lokaal eigendom

Het klinkt goed en gaat er makkelijk in: de opbrengsten moeten lokaal worden besteed en we gaan voor 100% lokaal eigenaarschap. Maar is dit zo? Wij betwijfelen dit. Een windpark met een omvang van 5 turbines van 250 meter zal rond de 30 tot 40 miljoen Euro kosten. Als je flink je best doet haal je misschien een paar miljoen Euro op. Vervolgens zal de Windunie als reddende engel het project verder overnemen en het financieren. Volgens de initiatiefnemers is de Windunie alleen aangetrokken om het project professioneel te begeleiden. De Windunie is een commerciële marktpartij en gevestigd te Utrecht. Het businessmodel van de Windunie is gebaseerd op het (mede) financieren en meedelen in de opbrengsten van de windturbines. Hierin wijken zij niet af van andere marktpartijen. Naast de Windunie kan de adviesclub Rebel uit Rotterdam, die door de initiatiefnemers is aangetrokken voor de financiering, ook financieel participeren in het project. Deze club participeert namelijk vaker in duurzaamheidsprojecten. Hoezo lokaal?

De Burgerwindoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A. maakt zelf al een voorbehoud op haar website en heeft het over “kunnen”. Zo staat er:

- Een windmolen moet 100% lokaal eigendom (kunnen) zijn.

In het artikel wordt het windparkproject Betuwewind (nabij Tiel) als voorbeeld genoemd van bijna 100% lokaal eigendom. Wat er niet bij wordt verteld is dat het project bestaat uit totaal 13 windturbines. Drie daarvan zijn (bijna) lokaal eigendom. Het is daarom een krankzinnige veronderstelling dat Berkelland miljoenen kan ophalen voor 5 windturbines. Of denken de initiatiefnemers dat we alleen maar kapitaalkrachtige inwoners hebben? Ook wordt niet vermeld dat de windturbines zijn geplaatst in een open landschap met weinig omwonenden langs de snelweg A2.

Geld investeren in de lokale gemeenschap

De zogenaamd maatschappelijke stichting die geld gaat investeren in de lokale gemeenschap wordt gepresenteerd als een initiatief van de Achterhoekse Wind Energie U.A. Niets is minder waar, dit is een voorgeschreven regel en onderdeel van het participatieproces. Men moet dit gewoon doen.

Wat wordt niet genoemd in het artikel:

- Er wordt niets genoemd over slagschaduw en de effecten;

- De gezondheidsklachten van mensen;

- De ellende en de onrust die dit nu geeft in veel buurten;

- Het verdwijnen van het coulissenlandschap;

- Ook over de locaties, alles rondom Neede en dichtbij de kern, wordt niets genoemd.

- Enzovoort …..

172 weergaven0 opmerkingen
bottom of page