top of page

RES Achterhoek: Zoekgebied windturbines in Zuid-Berkelland

Door: Tubantia.nl


BORCULO - Berkelland krijgt vier tot acht grote windmolens, volgens de afspraken in de Regionale Energiestrategie (RES). Het zoekgebied ligt ten zuiden van Beltrum en Ruurlo, op de grens met Oost Gelre.


Om in deze regio de doelen van het klimaatakkoord te halen moeten de acht Achterhoekse gemeenten in totaal zo’n 30 tot 35 windturbines plaatsen. Dat staat in het ontwerp van de Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES), dat deze week is gepresenteerd. Berkelland heeft daarin afgesproken in 2030 zo’n 0,071 terawattuur op te wekken met windenergie. Dat komt volgens wethouder Gerjan Teselink neer op vier tot acht windturbines, afhankelijk van de hoogte en de opbrengst.


[RED: Bovenstaande opmerking in de RES Achterhoek is niet correct. Om de doelen van het klimaatakkoord te halen hoeven de Achterhoekse gemeenten geen windturbines te plaatsen. De doelen zijn namelijk al gehaald (35TWh). Het plaatsen van windturbines is een keuze van de acht Achterhoekse gemeenten, die men zichzelf oplegt. Een uitgebreide reactie vanuit SOVW op de RES Achterhoek volgt later.]


(tekst gaat verder onder foto)

‘Minste impact’

Waar in de Achterhoek kunnen windmolens staan? Ook dat wordt in de RES duidelijk. Voor Berkelland is een gebied ten zuiden van Beltrum en Ruurlo in beeld, op de grens met Oost Gelre. Bewoners en grondeigenaren in die omgeving zijn woensdag per brief geïnformeerd. Volgens het Berkellandse college van B en W is dit ‘het meest voor de hand liggende zoekgebied met de minste impact op landschap en inwoners’. Het plaatsen van meerdere grotere windmolens bij elkaar verdient voorkeur boven de spreiding van kleinere windmolens over heel Berkelland, aldus de gemeente.


Plannen elders nog niet van tafel

Plannen voor windmolens elders, zoals voor het windpark Avinkstuw tussen Neede, Haarlo en Eibergen, zijn daarmee nog niet van tafel. De keuze in de RES voor het zoekgebied in de zuidhoek van de gemeente betekent nadrukkelijk niet dat op andere locaties geen grote windturbines kunnen staan, benadrukt het college. De uiteindelijke keuze is aan de gemeenteraad.


Gemeenteraad legt regels vast

De lokale politiek buigt zich dit najaar over nieuwe regels voor windenergie. In het zogenaamde RODE-beleid legt de raad vast waar in Berkelland windmolens mogen staan, op welke afstand tot woningen en hoe hoog ze mogen zijn. Pas als dat vaststaat neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de RES.


Wethouder Teselink noemt vier tot acht windmolens ‘een realistisch aantal voor Berkelland’ om een bijdrage te leveren aan het klimaatakkoord. „Het is nu aan de raad om daar iets van te vinden”, zegt hij. „Ik snap dat mensen zeggen: Moet dat nou? Maar we staan in Nederland voor een heel grote opgave. Als je een bijdrage kunt leveren, moet je dat doen. Je moet wel goed de spelregels afspreken op welke manier het kan. Daarom is het verstandig dat de raad het RODE-beleid herij


kt en bepaalt onder welke voorwaarden grootschalige opwekking van energie mogelijk is. Dan heb je iets in handen.”


Zonneparken en zonnepanelen op daken

Overigens bestaat de Berkellandse bijdrage aan de RES niet alleen uit windenergie. Afgesproken is ook dat in de gemeente maximaal 139 hectare aan zonneparken wordt aangelegd. Dat komt neer op de projecten die al een vergunning hebben of waarvoor de procedure loopt. Daarnaast zet Berkelland in op zoveel mogelijk zonnepanelen op (bedrijfs)daken.
695 weergaven0 opmerkingen
bottom of page