top of page

Slapeloosheid, stress, trillingen, het valt écht niet mee!

Door: Veendammer

Het aantal klachten in Meeden neemt toe. Diverse inwoners van het dorp doen hun beklag over slapeloosheid met stress en spanning tot gevolg. Klachten die zijn ontstaan nadat de windmolens zijn gaan draaien. „Het valt toch niet mee”, zo geven mensen aan bij de Dorpscoörperatie Meeden.


(tekst gaat verder onder afbeelding)

Windturbines vlakbij Meeden


Tien jaar knokken voor niets

Johan Mulder, secretaris van de Dorpscoörperatie beet zich samen met andere leden van stichting PlatformTegenwindN33 de afgelopen 10 jaar vast in het hoofdpijndossier Windmolenpark N33. Diepgravend onderzoek, contacten leggen met andere soortgelijke werkgroepen en 10 jaar lang iedere keer de gang naar de Provincie, de Raad van State, noem het maar op. Alles hebben ze er aan gedaan om goed beslagen ten ijs te komen. We hebben meegedacht met andere locaties voor het windpark. Plekken waar ze niet zo dicht bij woonhuizen zouden staan, maar al met al is het jaren knokken voor niets geweest”, steekt Mulder van wal. „En, het is niet zo dat ik tegen windmolens ben. Maar deze plek: het had nooit gemoeten.”

Het park dat kwam er. „Het is er doorgedrukt”, vult Markus Ploeger aan. Ook hij heeft ziting in de werkgroep die de naam Gevolgen van plaatsing Windmolens heeft gekregen. „De infrastructuur op deze locatie was ideaal, door het hoogspanningsstation Meeden van Tennet.” Toen de beslissing eenmaal werd genomen om het park in Meeden neer te zetten, was dan ook de boodschap vanuit de Raad van State formeel hebben jullie als tegengeluid gewonnen. Hier staat echter het landsbelang ten aanzien van de energietransitie voorop, dus het park gaat er komen. „Het is dus allemaal voor niets geweest”, benadrukt Mulder nog eens.

Het valt echt niet mee

Inmiddels draaien de molens sinds afgelopen zomer. Als secretaris van de Dorpscoörperatie kreeg Mulder sinds deze start diverse klachten onder ogen. De Dorpscoörperatie besloot een speciaal e-mailadres in te stellen. Daarnaast werd er met een aantal dorpsgenoten een speciale werkgroep in het leven geroepen. „Er zijn in ieder geval via mail al ruim 30 klachten binnengekomen. Daarnaast heb ik ook wel mondeling en telefonisch dorpgenoten gesproken die hinder ondervinden van de molens”, aldus Mulder. „En daar zitten ook verscheidene tussen die 100 procent achter de komst van de windmolens stonden en nu er dus op terugkomen en zeggen ‘het valt echt niet mee’.” Het is echter niet alleen de hoorbare herrie die zo nu en dan wordt gehoord.

Slapeloosheid en stress Slapeloosheid is een groot issue. Met weer een hele reeks problemen die daaruit voortkomen. „Na 5 nachten amper te hebben geslapen, presteer je op je werk al gauw minder goed, om maar eens een voorbeeld te noemen”, zegt Ploeger.

Ook kwamen er meldingen binnen van mensen die trillingen ervaren in het hele lichaam. In een artikel over de windmolens in het Dagblad van het Noorden afgelopen week, kwam hoogleraar kno-heelkunde Louw Feenstra aan het woord. Hij deed uitgebreid onderzoek naar invloeden van laagfrequente trillingen en stelt dat langdurige blootstelling een sensatie teweeg kan brengen en men het gevoel heeft te moeten vluchten. Doorlopend stress ervaren eigenlijk.

„Het is onze taak om dit aan te kaarten. Mensen ervaren dit en ventileren het bij ons. Om te bewijzen dat het door de windmolens komt, dat is heel erg moeilijk”, verzucht Ploeger. „We ziten nu nog in een oriënterende fase. We zoeken naar deskundigen en soortgelijke werkgroepen in binnen -en buitenland. Ondertussen bundelt de Dorpsraadcoöperatie de klachten en stuurt ze regelmatig naar de gemeente om op de korte termijn ook iets gedaan te krijgen. De gemeente stuurt ze door naar de omgevingsdienst en initiatiefnemers. De initiatiefnemers proberen de klachten te verminderen”, schetst Mulder.

Misser van de eeuw Uiteindelijk hopen Mulder en Ploeger dat hun opgebouwde dossier tegen het licht wordt gehouden en door andere lokale overheden en landen wordt gebruikt om kritisch tot besluitvorming te komen als het gaat om nieuw aan te leggen windparken. Op mijn vraag ‘maar daar hebben jullie helemaal niets meer aan?’ antwoordden de heren als volgt: „Wellicht dat de afstemming van de molens wat aangepast kan worden waardoor er minder frequenties en geluiden vrijkomen. Of zelfs dat de molens ‘s nachts uitgezet gaan worden. Bij een park in Houten is het daar uiteindelijk op uitgedraaid. Maar dat is economisch natuurlijk heel onaantrekkelijk. Dit park hier is echt de misser van de eeuw”, besluit Ploeger. Vooralsnog komen er klachten niet alleen vanuit Meeden. Ook in Veendam en Muntendam zeggen mensen last te hebben van de laagfrequentie. Mensen die klachten ervaren kunnen mailen naar: overlastwindparkn33@drcmeeden.nl

65 weergaven0 opmerkingen
bottom of page