top of page

SOVW steunt verzoek om windturbinebeleid minister Wiebes in lijn te brengen met Europese wetgeving

Hieronder een brief aan Minister Wiebes namens inmiddels 63 organisaties die zich verzetten tegen de bouw en exploitatie van windturbines op land.


——- bericht aan de Kamerleden ———

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,


Brief aan minister Wiebes door 63 organisaties

In de bijlage vindt u een brief die vandaag, 5 januari 2021, is verstuurd aan minister Wiebes door 63 organisaties in Nederland. Deze 63 organisaties verzetten zich tegen de bouw en exploitatie van windturbines op land om de leefomgeving en gezondheid van mens en natuur te sparen.


Brief-aan-minister-EZK-5-2021
.pdf
Download PDF • 140KB

Windturbinebeleid rust op onwettig handelen Raad van State

Minister Wiebes stuurt aan op de bouw nog veel meer windturbines. De verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines op land zijn in Nederland echter onrechtmatig volgens twee uitspraken van het Europees Hof van Justitie. De Raad van State houdt het Europees Hof van Justitie buiten de deur in strijd met artikel 267 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie. De Raad van State handelt daarmee in strijd met de wet en dus in strijd met de Trias Politica. Minister Wiebes baseert zijn beleid mede op dit onwettig handelen van de Raad van State.


Ons verzoek aan minister Wiebes

Wij verzoeken minister Wiebes in het bijgevoegde schrijven om een standpunt in te nemen omtrent het betrekken van Europese wetgeving bij zijn windturbine beleid. Tevens verzoeken wij de minister met ons in gesprek te gaan om deze kwestie op te lossen.


Verzoek aan U

Wij verzoeken u om Minister Wiebes in deze kwestie aan te sporen om in voorliggende rechtszaken aan te sturen op een prejudicieel advies van het Europees Hof. Wij verzoeken u om u erover uit te spreken, dat de Raad van State zich in voorliggende zaken houdt aan artikel 267 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie en zich dus aan de wet houdt en zich dus ook aan de Trias Politica houdt.


Bij voorbaat hartelijk dank.


Hoogachtend,


ir. Kees Pieters – NederWind


ir. Kees Pieters – NederWind


Dit schrijven wordt mede aan u gericht namens de volgende organisaties:

1. Nationaal Kritisch Platform Windenergie (landelijk) - Dr. J H F Jansen

2. Stichting Laagfrequent Geluid (landelijk)

3. Stichting Windmolenklachten (Landelijk)

4. Stichting Leven met de Aarde (landelijk)

5. Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (landelijk)

6. Tegenwind N33 (Groningen)

7. Tegenwind Veenkoloniën (Drenthe/Groningen)

8. Stichting Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl (Groningen)

9. Stichting WindNEE (Veenkoloniën, Drenthe/Groningen)

10. Stichting Platform Storm (Veenkoloniën, Drenthe)

11. Vereniging Tegenwind Weijerswold (Coevorden, Drenthe)

12. Stichting de Woudreus (Dwingeloo, Drenthe)

13. Stichting Windbrekers Swifterbant (Flevoland)

14. Realistisch Duurzaam Bergentheim (Overijssel)

15. Stichting Ekos (Kloosterhaar, Overijssel)

16. Stichting De Twickelrand (Borne, Overijssel)

17. Actiegroep BurenTegenWindmolens (Ambt Delden, Overijssel)

18. Bewonersgroep Noaberschap Buren (Ambt Delden, Overijssel)

19. Actiegroep Geen Windmolens in de Hof van Twente (Overijssel)

20. Stichting Landschapsbelangen Harculo - Herxen - Windesheim (Overijssel)

21. Stichting behoud Twents Landschap (SBTL) (Twente, Overijssel)

22. Stichting Eefde Tegen-wind (Gelderland)

23. Actiecomité Op en Um 't Hengels Zand (Bronckhorst - Gelderland)

24. Stichting Natuurlijk Achterhoek (Gelderland)

25. Bomenstichting Achterhoek (Gelderland)

26. Behoud Buitengebied Klarenbeek (Gelderland)

27. Natuurlijk Landschap Heidenhoek | Actiecomité voor bescherming van natuur en

leefbaarheid (Bronckhorst, Gelderland)

28. GeenWindmolensHier (Doetinchem, Gelderland) – Coen Heveling

29. Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (Etten, Gelderland)

30. Stichting Omwonenden Versus Windturbines (Berkelland, Gelderland)

31. Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik (Achterhoek, Gelderland)

32. Stichting tot Behoud van het Woud (Gelderland)

33. Bewonersplatform Voor de Wind West-Brabant (Noord-Brabant)

34. Behoud Lithsepolder (Oss, Noord-Brabant)

35. Behoud de Polder – Geffen (Noord-Brabant)

36. Sylvia van Manen, Huisartsenpraktijk (Engelen, Noord-Brabant)

37. Actiecomité Windpark Rietvelden NEE (’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant)

38. Stichting Behoud Leefmilieu Limburg

39. Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe (Noord-Holland Noord)

40. Natuurlijk Krabbendam (Noord-Holland Noord)

41. Werkgroep Polder F. (Schagen, Noord-Holland)

42. Lotgenotengroep LFG Amsterdam e.o. o.l.v. Maya Bisessar (Noord-Holland)

43. Amsterdamse lotgenotengroep laagfrequent geluid o.l.v. Mirjam Niemans (NoordHolland)

44. Vereniging Vrij Polderland (Soest, Utrecht)

45. Stichting Gigawiek (Houten, Utrecht) - Maurice Bakker BSc MBA

46. Bewonersgroep Zuidzijderpolder (Lopik – Utrecht)

47. Buren van Rijnenburg en Reijersop (Utrecht)

48. Tegenwind Culemborg (Utrecht)

49. Stichting Redichem de Geeren (Culemborg, Utrecht)

50. Actiegroep Culemborg/Wijk bij Duurstede Geenwindpark Goyerbrug (Utrecht)

51. Stichting Belangen Wijkersloot - Wijk bij Duurstede (Utrecht)

52. Stichting Wind van Voren (Barendrecht, Zuid-Holland)

53. Politieke vereniging "Echt voor Barendrecht" (Barendrecht, Zuid-Holland)

54. Dorpsvereniging Filopopers (Piershil - Zuid-Holland)

55. Stichting Bewonerscomité LindtWind (Zwijndrecht, Zuid-Holland)

56. Stichting Mallemolens (Oude Tonge, Zuid-Holland)

57. Stichting Vaanplein Windturbinevrij (Rotterdam, Zuid-Holland)

58. Stichting ICIP duurzame transities (Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, ZuidHolland)

59. Bewonersgroep Compensatie Plan Groep (CPG) (Hoeksche Waard, Nissewaard, ZuidHolland)

60. Hoeksche Waards Behoud (Zuid-Holland)

61. Vereniging Dorp Mijnsheerenland (Zuid-Holland)

62. Stichting Windmolens N57 Nee (Hellevoetsluis, Zuid-Holland)

63. een groep Windturbinevluchtelingen, die Piershil (Zuid-Holland) zijn ontvlucht

158 weergaven0 opmerkingen
bottom of page