top of page

Té hoge ambitie is groot risico voor draagvlak

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021

"Het risico van een té hoge ambitie: Mensen pikken het niet meer, het draagvlak verdampt"

De Gemeente Berkelland en de RES Achterhoek hebben een torenhoge ambitie voor zichzelf bepaald voor 2030, dan wil men namelijk al volledig energieneutraal zijn. Dit terwijl, en dat wordt nog wel eens vergeten te vertellen tegen de inwoners, dat helemaal niet hoeft van het rijk of van de provincie. Deze doelstelling leggen de Achterhoekse gemeenten zichzelf op, en helemaal niemand anders.


(tekst gaat verder onder afbeelding)


Moeten we dan helemaal niets doen om ons steentje bij te dragen aan het terugdringen van de uitstoot en de klimaatverandering? Natuurlijk wel, maar vergeet niet: "Dat doen we ook al". In onze gemeente is in een jaar tijd 115(!) hectare aan zonneparken vergund. Daarnaast is er een ontzettend groot enthousiasme onder Berkellandse bedrijven om zonne-energie op te wekken op bedrijfsdaken (het probleem is alleen dat het netwerk dit nu nog niet kan verwerken).


Terug naar wat men in Den Haag van ons vraagt. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 35TWh aan duurzame energie wordt opgewekt op land. Met alles wat er nu gerealiseerd is en wat er nog in de pijplijn zit, wordt dit ook gewoon gehaald (zie artikel van EenVandaag). Lector energietransitie Martien Visser geeft dan ook aan dat het verstandig is om rustiger aan te doen.

"Vooral om draagvlak te behouden en te vergroten, dat is beter dan dat we nu met gloeiende haast zaken in gang zetten."

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Als we deze 35TWh vertalen naar wat Berkelland daar naar rato van inwoneraantal, oppervlakte en huidig energieverbruik aan bij zou moeten dragen komen we op ongeveer 150GWh. Met de vergunde zonneparken én de ambitie voor zon op dak gaan we daar in 2030 ruim overheen.


Met de hoge doelstellingen van de Achterhoek en onze eigen gemeente lopen we een aantal risico's:

  • Draagvlak. Overal in Nederland zien we het draagvlak voor de energietransitie dalen (zie ook artikel RTV Noord). Vooral op plekken waar windenergie wordt toegepast en de inwoners daarin totaal geen zeggenschap meer hebben. Men keert zich volledig af van de energietransitie en zijn het vertrouwen in de politiek volledig kwijt.

  • Als we een dergelijk hoog bod doen namens de Achterhoek bij het rijk, dan worden we er vervolgens wel aan gehouden en zijn we dus verplicht dit ook waar te maken. Het lijkt ons beter om een lager, en realistischer, bod uit te brengen en de komende jaren rustig en verstandig te kijken hoe we de periode 2030-2050 gaan vormgeven.

Wij vragen ons dan ook terdege af waarom men in de Achterhoek zo ontzettend veel haast heeft en waarom de opgave-vraag nooit aan de inwoners wordt gesteld. Inwoners lijken enkel te mogen kiezen uit grote of kleine windturbines, maar mogen niet meer meepraten over de gewenste doelstelling voor 2030.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/besluiten-over-nieuwe-windmolens-kunnen-best-wat-minder-gehaast-vindt-energiedeskundige/


https://energeia.nl/fd-artikel/40091513/veel-nieuwe-locaties-voor-zon-en-windparken-zijn-overbodig-om-klimaatdoel-te-halen


https://soundcloud.com/studio-energie/s28-martien-visser-over-doorrekening-ressen-doel-2030-nu-al-bijna-gehaald


https://www.rtvnoord.nl/nieuws/797433/Omwonenden-zonne-en-windparken-Ik-ben-het-vertrouwen-in-de-politiek-kwijt

Van: RTV Noord
 

PS. N.a.v. onze bijdrage aan de herijkingssessie voor het RODE beleid worden ons vragen gesteld of we nu ineens voor het plaatsen van windturbines zijn in Berkelland. Het antwoord daarop is dat we daar geen voorstander van zijn. Maar áls men tóch besluit om windturbines te moeten plaatsen in onze gemeente vinden we op z’n minst dat dit op een verstandige, veilige en logische manier moet gebeuren, vandaar onze voorstellen om in dát geval de windladder toe te passen om tot evt. zoekgebieden te komen. Of dit noodzakelijk is hangt deels af van welke energie-opgave voor 2030 gehanteerd wordt.

200 weergaven0 opmerkingen
bottom of page