top of page

Twentse gemeenten luisteren naar inwoners, RES bod onder druk

Bijgewerkt op: 1 jun. 2021

Door: Tubantia

ENSCHEDE/RIJSSEN-HOLTEN - De Twentse energieambities worden niet waar gemaakt. De afzonderlijke gemeenten trekken hun plannen voor duurzame energieopwekking in of passen ze aan. Van de in maart toegezegde 48 windmolens is amper de helft over.


De gemeenten moeten uiterlijk in juni een besluit nemen over het Twentse energieplan, maar naarmate de deadline dichterbij komt, blijken steeds meer gemeenten terug te komen op eerdere toezeggingen. De stand op 9 maart van dit jaar was dat er 48 windmolens zouden komen in Twente. Daarvan zijn er vandaag nog maar 26 over.

Eerst halveerden de gemeenten in Noordoost-Twente de toezegging 18 turbines te bouwen, vervolgens zette Enschede het zoeken naar plekken voor drie windmolens stop en donderdag voegde Rijssen-Holten zich in dit rijtje met de aankondiging te stoppen met het zoeken naar locaties voor 10 windmolens. Waar het schrappen van de 9 windmolens in Noordoost-Twente terug te voeren was op een rekenfout, geldt dat niet voor de terugtrekkende bewegingen van Enschede en Rijssen-Holten. Daar zijn de plannen bijgesteld na felle protesten van bewoners van de gebieden, waar de windmolens zouden moeten verrijzen.


Klimaatplannen Rijk Dertig regio’s in Nederland, waaronder Twente, moeten een bijdrage leveren aan de klimaatplannen van het Rijk, door in 2030 samen 35 TWh aan zonne- en windenergie op te wekken. De door de Twentse gemeenten uitgesproken ambitie is daar 1,5 TWh aan bij te dragen. Dit bod moet in juli zijn ingediend. Formeel kan dat nog steeds, want in het ‘koersdocument’ dat de Haaksbergse wethouder Louis Koopman als voorzitter van de Twentse stuurgroep uiterlijk 10 juli aanbiedt aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES), wordt nog steeds gesproken van die 1,5 TWh. Maar feitelijk ontbreekt daar nu de onderbouwing van. Koopman zegt ondanks alles niet van slag te zijn. „Meer weerstand tegen juist windmolens komt niet onverwacht. Jammer voor het proces, maar in grote transities kom je dit tegen.”

Nog hobbels nemen Het streven blijft volgens hem de 1,5 TWh, hoewel dat doel ‘nu wat verder weg lijkt te zijn’. „We moeten nog wat hobbels nemen, dat is duidelijk. Twente is de enige RES-regio in Nederland waar nog geen windmolens staan. Maar ik denk dat, zodra er een paar staan, mensen er wel anders tegenaan gaan kijken.” Wethouder Jan Aanstoot van Rijssen-Holten zegt dat er altijd sprake is geweest van een bieding ‘onder voorbehoud’. Hij bestrijdt dat de veranderende inzichten van gemeenten te maken hebben met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. „Daardoor laat ik mij als bestuurder niet leiden.” Feit is wel dat de wethouder verwijst naar opkomende protesten vanuit de bevolking. Hij geeft ook aan dat Rijssen-Holten pas over twee jaar haar energieplannen wil vaststellen. Aanstoot zegt niet bang te zijn voor ingrijpen door de provincie. „Dan gebeurt dan toch op Twentse schaal”, zegt hij. Koopman houdt intussen moed: „We hebben nog tot 2030.”

40 weergaven1 opmerking
bottom of page