top of page

Verslag gesprek tussen SOVW en BAWE

Donderdag 19 november jl. heeft SOVW een gesprek gehad met BAWE. Dit gesprek vond plaats onder leiding van de gemeente (wethouder Teselink en 2 ambtenaren).


Een korte samenvatting:

  • SOVW heeft BAWE verzocht om nu te stoppen met het proces en eerst de nieuwe uitgangspunten van RODE af te wachten. BAWE weigert dit. Zij gaan nu en de komende maand in gesprek met diverse (belangen)organisaties (stakeholders), daarna zijn de omwonenden aan de beurt.

  • In de brief die de omwonenden recentelijk hebben ontvangen van BAWE, wordt door BAWE duidelijk de schijn gewekt dat de gesprekken die nu gevoerd worden met toestemming van de gemeente plaats vinden. BAWE geeft uiteindelijk toe dat de gemeente haar reserves heeft uitgesproken over deze werkwijze.

  • SOVW heeft nadrukkelijk naar voren gebracht dat een dialoog met de omgeving ontbreekt en dat een gesprek over participatie in dit stadium niet aan de orde is. Onze zorg is een primaire zorg, die gaat over onze gezondheid, ons woongenot. Dit is nadrukkelijk GEEN participatiezorg. BAWE gaat hier niet op in.

  • Remco Janssen van BAWE ziet SOVW niet als een volwaardige partij in het proces. Volgens Remco is SOVW een actiegroep en vertegenwoordigt SOVW niet de omwonenden.

  • SOVW heeft naar voren gebracht dat het huidige plan niet voldoet aan RODE. Er is geen draagvlak, de maatschappelijke impact is te groot en het past niet in het landschap. BAWE ontkent dit. Volgens BAWE voldoet het plan en handelen zij binnen het wettelijk kader. BAWE: “we moeten ergens beginnen en de rest blijkt wel uit onderzoeken”.

  • BAWE blijft bij voortduring herhalen dat zij in het belang van de inwoners van Berkelland handelen. Zij willen voorkomen dat de winsten naar het buitenland verdwijnen.

  • BAWE geeft volmondig toe dat de communicatie niet goed is geweest en er veel fouten zijn gemaakt. Volgens BAWE zal dat vanaf nu veel beter zijn omdat de WindUnie dit overneemt.

  • Overigens ontkent BAWE dat de WindUnie de regie heeft. In dat kader is het opmerkelijk dat de brief die de omwonenden hebben ontvangen is afgestempeld in Rotterdam. Verklaring BAWE: “de coöperatie heeft de brief geschreven, deze is bij toevalligheid in Rotterdam op de bus gekomen maar in Borculo gepost en via het centrum van de postbezorging bij toeval in Rotterdam terecht gekomen”.

  • Van BAWE hebben we vernomen dat inmiddels alle grondeigenaren hebben getekend.

Kortom, voor Remco Janssen, Hans te Grotenhuis en Richard Beusink (Bouke Walvoort was niet aanwezig) zijn de omwonenden van ondergeschikt belang. Zij richten nu hun pijlen op de zogenaamde stakeholders en proberen hen te overtuigen van de financiële voordelen.


Wij adviseren mensen om GEEN lid te worden van de Burgerwindcoöperatie (BAWE) en €50,-- lidmaatschapsgeld te storten. Lid worden betekent dat je de doelstelling onderschrijft van de coöperatie en akkoord gaat met het plan Avinkstuw. Je kunt dan geen bezwaar meer maken.

278 weergaven0 opmerkingen
bottom of page