top of page

Wethouder: "Handelswijze BAWE ongewenst en schadelijk voor draagvlak duurzame energie in Berkelland"

Bijgewerkt op: 18 dec. 2020


In de beantwoording van vragen van Erik Slotboom (D66), in de raadsvergadering van gisteren (15-12), geeft wethouder Teselink (VVD) duidelijk aan dat de huidige werkwijze van de BAWE zeer ongewenst is. Teselink geeft ook aan dat hij de BAWE verzocht heeft de huidige activiteiten te staken en te wachten op de herijking van RODE door de gemeenteraad in voorjaar 2021. De wethouder heeft geen bevoegdheden om de BAWE te verbieden om gesprekken te voeren, maar hij geeft dus duidelijk aan dat dit geen wenselijke situatie is en dat het draagvlak voor Plan Avinkstuw en windenergie in de gemeente Berkelland in z'n algemeenheid onder druk komt te staan door dergelijk handelen door de BAWE (en WindUnie).


Bijlagen

mail van SOVW aan BAWE over uitnodiging
.
Download • 258KB
NOODKREET van omwonenden windpark Avinks
.
Download • 563KB
20201216-reactieWindUnie
.pdf
Download PDF • 61KB

Beantwoording

Hieronder de letterlijke tekst van de vragen en de beantwoording door de wethouder:

Formulering: Bij de ingekomen stukken lezen wij de brieven van de omwonenden Haarlo en de "NOODKREET: BAWE GAAT DOOR!" van de stichting SOVW. Zoals beide brieven aangeven gaat de BAWE onverminderd door met plannen rondom de realisatie van de windturbines, daarbij handig gebruik makend van een opgerekt begrip van de initiatieffase, maar feitelijk al bezig met de participatie fase kijkend naar de brieven die verstuurd worden door de BAWE. Bovendien staat het tempo dat zij hanteren haaks op de afgekondigde herijking van het RODE beleid, zoals de gemeenteraad dat in het voorjaar van 2021 opnieuw vast gaat stellen. Omwonenden geven aan dat ze niet meer weten waar ze aan toe zijn en geven concrete suggesties hoe het beter moet.


Vraag 1: Wethouder, deelt u onze mening dat de manier waarop de BAWE, en de WindUnie, op dit moment ongewenst is, en averechts werkt ten aanzien van het draagvlak van het Plan Avinkstuw in het bijzonder en ten aanzien van het draagvlak van duurzame (wind) energie in Berkelland in het algemeen?

Antwoord: "Op deze vraag heb ik een kort antwoord, ik ben het namelijk helemaal met u eens. In gesprekken met BAWE hebben zowel medewerkers als ik herhaaldelijk aangegeven dat het verstandig is om de discussie met de gemeenteraad af te wachten."


Vraag 2: Wethouder, kunt u een update geven van de gesprekken die u met de belanghebbenden van Plan Avinkstuw heeft gehad sinds het uitbrengen van de Raadsbrief 13-10-2020 "Uitwerking raadsbesluit evaluatie RODE, 26 mei 2020" en de uitkomsten daarvan.

Antwoord: In de tweede week van januari zal een overzicht met duiding van de diverse gesprekken tussen BAWE, SOVW en andere partijen worden opgeleverd aan de raad.


Vraag 3: Wethouder, deelt u onze mening dat in het kader van een zorgvuldig en duidelijk proces richting onze inwoners, BAWE en de WindUnie de gesprekken met omwonenden moet opschorten tot na de herijking van het RODE beleid door deze gemeenteraad, en gaat u dit dan ook mededelen aan de BAWE?

Antwoord: "Ik ben het ermee eens dat het verstandig zou zijn, maar ik kan BAWE niet verbieden om gesprekken te voeren. Ik kan ze dat wel ontraden en dat doe ik bij deze, en dat heb ik ook bij het antwoord op vraag 1 gedaan. Daarmee denk ik dat ik een heel duidelijk signaal afgeef. Dat heb ik gisteren in een gesprek met BAWE ook aangegeven en het signaal herhaalt dat het mij onverstandig lijkt door te gaan met het ophalen van informatie voor het participatieplan, want dat is de fase waar ze inzitten. Aan de andere kant heb daarbij ook aangegeven dat het mij hoogst onverstandig lijkt om de gesprekken nu een week voor kerst te voeren (...)."253 weergaven0 opmerkingen
bottom of page