top of page

Windalarm: 12 argumenten om de Nederlandse geluidsnorm voor industriële windturbines aan te scherpen

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021

De huidige Nederlandse geluidsnormen voor windturbines zijn te ruim gesteld. In 2009 werd door het RIVM al gewaarschuwd voor de geluidsoverlast bij de huidige norm. Desondanks is met deze waarschuwing niets gedaan door de minister van VROM. Dit is niet alleen voor omwonenden desastreus, maar ook voor het bevoegd gezag dat, vertrouwend op bescherming door de wettelijke norm, plannen voor industriële windturbines op land doorzet en turbines van 200 meter hoogte of meer laat plaatsen op korte afstand van de bewoonde wereld. Indien u de problematiek van Windpark Spui nog niet kent, is het aan te bevelen om eerst in de bijlage de casus van dit windpark te lezen. Een treffend voorbeeld van hoe burgers het slachtoffer worden van een overheid die blind vertrouwd op haar eigen wettelijke norm.


(tekst gaat verder onder afbeelding)

Windalarm - Position paper gezondheidsschade


Samenvattend:

 1. De huidige geluidsnorm voor windturbines is een verruiming van de oude norm

 2. De huidige geluidsnorm is het resultaat van een belangenafweging tussen windenergiepotentieel en gezondheid en is doorgeslagen naar energiebelangen

 3. Het RIVM adviseerde in 2009 een strengere geluidsnorm vanwege voorziene gezondheidseffecten

 4. TNO voorzag in 2008 al ernstige hinder en slaapverstoring bij de huidige geluidsnorm

 5. De Nederlandse geluidsnorm behoort tot de slechtste van Europa

 6. Windturbinegeluid is 3x hinderlijker dan geluid van weg- of railverkeer

 7. De Lden / Lnight methodiek is ongeschikt en niet bedoeld voor windturbines

 8. De Lden / Lnight methodiek leidt tot forse periodieke overschrijdingen en overlast

 9. De Lden / Lnight methodiek is in de praktijk niet handhaafbaar

 10. Het huidige RIVM standpunt dat gezondheidseffecten door hinder zijn weg te nemen door participatie is onhoudbaar en onethisch

 11. Er is voldoende casuïstiek én overtuigend wetenschappelijk bewijs dat windturbines tot gezondheidsschade leiden. Een nationaal gezondheidsexperiment is onverantwoord!

 12. Het EU Hof van Justitie geeft aan dat de EU richtlijnen voor milieu worden geschonden: de Nederlandse geluidsnorm is niet MER getoetst


Download hier het rapport:

Position-Paper-Windalarm-Geluidshinder-e
.
Download • 1.41MB

Lees meer over Gezondheidsrisico's

114 weergaven0 opmerkingen
bottom of page