top of page

Windalarm: Stop met wind-op-land. Wind-op-zee is beter (en haalbaar) alternatief

De wind-op-land klimaatdoelstelling voor 2030 is al gehaald. In dit rapport wordt nog eens haarfijn uitgelegd waarom er een directe verdere stop op nieuwe vergunningen voor wind-op-land moet komen en waarom wind-op-zee inmiddels een beter alternatief is.


Download hier het rapport:

Windalarm - Tijd voor een wind-op-land m
.
Download • 3.37MB

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Wind-op-zee is een beter en haalbaar alternatief voor wind-op-land (rapport Windalarm)


Samenvatting

 • Binnen het klimaatakkoord is een doelstelling voor wind-op-land van 21 TWh in 2030 afgesproken.

 • Deze doelstelling is al gehaald indien alle reeds vergunde en gesubsidieerde projecten worden meegeteld.

 • De huidige wildgroei van zon en wind op land leidt in toenemende mate tot congestie in het elektriciteitsnet en daaraan gekoppelde hoge investeringen.

 • Wind-op-land leidt binnen een dichtbevolkt land als Nederland tot ernstige geluidsoverlast en gerelateerde gezondheidsschade voor tienduizenden mensen.

 • Wij pleiten voor een directe stop op de verdere uitrol van wind-op-land gezien de nadelen voor mens, natuur en landschap.

 • De nog te plannen verhoging van de doelstelling voor duurzame elektriciteit kan veel beter worden ingevuld door meer wind-op-zee en desgewenst zon-op-dak.

 • Wind-op-zee is inmiddels de goedkoopste vorm van duurzame energie, heeft een minimale impact op de visserij en gaat goed samen met de ecologische versterking van de Noordzee.

 • Wind op Zee heeft een belangrijke rol in de verduurzaming van de industrie. Er is reeds planologisch voldoende ruimte geschapen binnen het Noordzee akkoord. Het opwek potentieel op zee is dermate groot dat het toevoegen van een relatief kleine additionele wind op land doelstelling maar een marginaal effect (+ 5%) heeft op de totale wind-op-zee ambitie.

 • Het advies tot moratorium verdere groei wind en zon op land wordt ondersteund door het recente (januari 2021) rapport van de studiegroep Klimaatopgave Green Deal “Bestemming Parijs Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050”, dat stelt “Hoewel extra hernieuwbare elektriciteit via wind en zon op land technisch mogelijk is, kleven er grote onzekerheden en bezwaren aan.”

 • Bijna alle politieke partijen (waaronder VVD, D66 en CDA) hebben in hun verkiezingsprogramma geen verdere verhoging van de doelstellingen voor wind-op-land voorzien. Alle focus is op wind-op-zee.

 • Wij roepen de politiek op de voorkeurskeuze van Bestemming Parijs, de Nationale Omgevingsvisie, die van de politiek zelf en die van de bevolking op te volgen en de verdere planning van wind-op-land per direct stop te zetten.

66 weergaven0 opmerkingen
bottom of page