top of page

Windparken N33 en Drentse Monden Oostermoer zorgen voor slapeloze nachten, hoofdpijn en frustratie.

Door: Stichting Tegenwind N33/DVHN

De realisatie van de windparken N33 en Drentse Monden Oostermoer heeft vanaf het begin in 2010 veel stof doen opwaaien. Burgers hebben zich tot het uiterste ingespannen om hun leefomgeving te beschermen tegen de ongewenste effecten die de komst van zo’n 80 turbines van 200 meter hoog met zich mee zou brengen.


(tekst gaat verder onder afbeelding)


Mensen worstelen met hun gezondheid

Niet alleen het landschap (hooggewaardeerd door de inwoners en beschermd via diverse dorpsvisies) stond hier op het spel, maar ook hun gezondheid. Veel is er al over geschreven in de internationale wereld van de wetenschap. Veel is er ook bekend vanuit de praktijk: op plekken waar windturbines verschijnen in de directe leefomgeving, worstelen mensen met hun gezondheid.


Inwoners droegen via de diverse actiegroepen vele alternatieven aan, die hier beter rekening mee hielden en die evenzogoed een bijdrage waren aan de invulling van de energietransitie. Maar de plannen bleken in steen gebeiteld.


Met lege handen

Ook een toetsing door de hoogste rechter in ons land liet de inwoners verbijsterd met lege handen achter. De rechter beoordeelde alle bezwaren nietig, zoals tot nu toe bij elk windplan in Nederland. De bouwers daarentegen mochten zich rijk rekenen.


Het verzet werd grimmig. Ogenschijnlijk werden er door tegenstanders van de plannen niet alleen op papier geprotesteerd. In de kranten verschenen vette koppen bij de voorbereidingen van de bouw van windreservaat N33/Drentse Monden Oostermoer.


Een half jaar in hechtenis

Actievoerders die te vaak hun kop boven het maaiveld uitstaken werden beschuldigd van het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Een van hen zou zich schuldig gemaakt hebben aan het neerleggen van stukjes asbest op plekken die in verband gebracht konden worden met de windturbines. Hij werd zelfs een half jaar in hechtenis genomen.

Was dat om als afschrikwekkend voorbeeld te dienen voor alle andere, weerbarstige toekomstige buren van turbines? Na zijn vrijlating werd de aanklacht overigens bij gebrek aan bewijs geseponeerd.

Terreurdreiging

Het rijk sprak van een regelrechte terreurdreiging!


Wie op dit moment woont in het windreservaat hoeft maar naar buiten te kijken om te zien dat alle voorspellingen die ooit door de actiegroepen zijn gedaan inmiddels werkelijkheid geworden zijn. De bouw is vrijwel klaar en inwoners zitten gevangen achter een ijzeren gordijn van kilometers lengte, vanaf Delfzijl tot aan Emmen. Het grootste deel van de 80 turbines is al in werking gezet. De bittere conclusie is helaas dat van terreurdreiging inmiddels geen sprake meer is, de terreur is een feit.


Levens volkomen op zijn kop

Vanaf vrijwel de eerste dag dat de turbines in werking zijn gezet stromen de klachten met tientallen tegelijk binnen. Geluidsoverlast in alle vormen, slapeloze nachten, hoofdpijn en frustratie. Mensen zien hun leven volkomen op zijn kop gezet worden. In een enkel geval gaan de problemen zover dat men het huis moet ontvluchten om ergens anders slaap in te halen.

En dat alleen al in de eerste drie maanden dat (een gedeelte van) de turbines draaien. Stelt u zich de situatie eens voor over een jaar.

Hoe moet je functioneren als je door slaapverstoring niet normaal meer je werk kunt uitvoeren? Als je verpleegkundige bent, of treinmachinist of huisarts? Goede nachtrust is essentieel om te kunnen functioneren, voor iedereen! Dat hier de volksgezondheid ernstig in gevaar gebracht wordt, is wel duidelijk.


Waarom draaien de turbines nog?

Dat de oorzaak ligt in het lawaai dat de turbines veroorzaken is ook duidelijk bewezen door uitgebreide geluidsmetingen van de gemeenten. Waarom draaien deze turbines dan toch nog?

Er is een enorme behoefte aan gerechtigheid. Het probleem moet worden aangepakt. De omwonenden en de actiegroepen hadden gelijk, maar krijgen het nog steeds niet. Burgers moeten er op kunnen rekenen dat de veroorzakers, dus de turbine-eigenaren, worden aangepakt.


Maximaal 12 jaar gevangenisstraf

Want het wetboek van strafrecht is heel duidelijk: daarin bepaalt artikel 173a dat voor het willens en wetens in gevaar brengen van de volksgezondheid een gevangenisstraf staat van maximaal 12 jaar en inhechtenisneming tijdens het vooronderzoek.

Als er nog recht gesproken wordt in dit land zitten binnenkort de Rijksoverheid en projectontwikkelaars op het beklaagdenbankje. Want niemand is onder of boven de wet. En zeg nu zelf: meten met twee maten, dat is toch iets wat alleen in een bananenrepubliek thuis hoort?

28 weergaven0 opmerkingen
bottom of page