top of page

RES (Regionale Energiestrategie)

 

Recent werd door 8 Achterhoekse gemeenten een concept Regionale Energiestrategie (RES) afgesproken. Daarin is vastgelegd om in 2030 1,35 terawattuur aan duurzame geproduceerde stroom te leveren.

Daarvan zal 0,35 terawattuur gerealiseerd kunnen worden door zonnepanelen op daken. De resterende 1 terawattuur moet dan komen van zonneparken en windmolens. Daarin kan nog gevarieerd worden, bijvoorbeeld 400 ha zonnepark en 30 windmolens of 550 ha windpark en 20 windmolens. Dit moet nog verder uitgewerkt worden evenals de verdeling over de gemeenten.

 

Wat zou dat dan kunnen betekenen voor Berkelland. Op basis van het eigen energieverbruik van 0,247 terawattuur zou dat 0,247 van de totale 1,35 tw, dus 18,3 % zijn. Als je de benodigde energie (buiten de daken) opwekt met alleen zonneparken, heb je 850 ha nodig voor de hele Achterhoek (zie RES). Berkelland gaat hiervan al 140 ha doen, dus 16,5 %. Dat zou betekenen dat we nog 1,8 % meer zouden moeten doen, oftewel 15,3 ha.

In de berekeningen van het RES wordt er vanuit gegaan dat 1 windmolen ongeveer gelijk is aan 15 ha zonnepark.

Dat houdt dus in dat we in Berkelland naast de 140 ha zonnepark aan één windmolen genoeg hebben om ons deel in te vullen.

Maar met een beetje meer zonnepark (in totaal 155) zouden we dus zelfs helemaal geen windmolens nodig hebben in Berkelland.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat iedere gemeente inderdaad zijn eigen energiebehoefte invult.

En dat wij dus niet voor Winterswijk of Bronkhorst gaan compenseren omdat ze daar geen windmolens willen.

Het CDA in Berkelland heeft zich al duidelijk uitgesproken dat hier geen extra installaties komen om andere gemeenten van duurzame energie te voorzien.

 

Dit alles overziend dient zich nu de vraag aan of wij op dit moment wel een initiatief van de omvang van 5 megawindturbines moeten starten, terwijl de verdeling in het kader van RES nog niet duidelijk is en op dit moment zelfs fors in het nadeel van Berkelland dreigt uit te vallen. Daarom adviseren wij het college en de raad om nu pas op de plaats te maken en eerst het RES op een evenwichtige wijze verder uit te werken tot een voor Berkelland aanvaardbare bijdrage. Op basis daarvan en de reeds besloten 140 ha aan zonneparken kunnen we dan bekijken wat er eventueel nog aan windmolens nodig is en deze vervolgens op een weloverwogen wijze over Berkelland verdelen. Daarbij zal het gezien de totale vraag in het RES en een eerlijke verdeling over de gemeenten dus hooguit om 1 of 2 windmolens mogen gaan.

bottom of page