top of page

Energie-opgave

Gemeente Berkelland Energieneutraal in 2030, is dat wel haalbaar en persé noodzakelijk?

  • Berkelland voldoet al aan het landelijk energieakkoord.

  • Landelijk beleid, richting en toe te passen technologie voor periode 2030-2050, is nog onbekend.

  • Berkelland voldoet al aan het Gelders Energie Akkoord.

Welke rol speelt de RES Achterhoek, en is dat leidend?

  • Meer regionale regie is noodzakelijk!

We doen meer dan landelijk gevraagd, dan mogen we kritischer zijn op leefbaarheid en landschappelijke inpassing.

Artikelen 

Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
bottom of page