top of page

Energie-opgave

Gemeente Berkelland Energieneutraal in 2030, is dat wel haalbaar en persé noodzakelijk?

  • Berkelland voldoet al aan het landelijk energieakkoord.

  • Landelijk beleid, richting en toe te passen technologie voor periode 2030-2050, is nog onbekend.

  • Berkelland voldoet al aan het Gelders Energie Akkoord.

Welke rol speelt de RES Achterhoek, en is dat leidend?

  • Meer regionale regie is noodzakelijk!

We doen meer dan landelijk gevraagd, dan mogen we kritischer zijn op leefbaarheid en landschappelijke inpassing.

Artikelen 

bottom of page