top of page

Statement

De stichting vertegenwoordigt een groot deel van de bewoners van Berkelland die zich verzetten tegen het voornemen om een vijftal 250 meter hoge windturbines te plaatsen in het gebied tussen Noordijk- Haarlo -Neede langs de Bolksbeek en de Berkel.

Doelstelling

 

Het doel van de stichting is, op elke legale manier, de besluitvormers te overtuigen dat er geen windturbines mogen worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid (2 km) van de woonkernen van Berkelland. Dit soort windturbines hebben een nadelige invloed op de volksgezondheid en het welzijn van de bevolking. Tevens is het een aantasting van het typerende Achterhoekse coulisselandschap waardoor het specifieke karakter van het gebied verloren gaat. Ook de fauna zal schade ondervinden van de aanwezigheid van deze windturbines.

Wie zijn wij

De stichting bestaat uit een stichtingsbestuur en leden die woonachtig zijn in Berkelland. Diverse, al eerder opgerichte, buurt-/straat-/sport en andere verenigingen uit de gemeente hebben elkaar gevonden in dit gezamenlijke doel. Ze trekken samen op om het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland te overtuigen dat het plaatsen van windturbines binnen de grenzen van Berkelland een slecht en voor de bevolking gevaarlijk idee is.

De stichting zal door het continue informeren van de bevolking en het doorlopend organiseren van acties duidelijk maken hoe groot de bezorgdheid en onvrede is onder de mensen. Door gesprekken met de lokale politiek willen wij hun standpunt beïnvloeden onder andere met rapporten en ervaringsverhalen. Daarnaast zal de Stichting ook onderzoek doen naar mogelijkheden van een juridische aanpak.

Plan 'Avinkstuw'

De Achterhoekse Wind Energie U.A. is sinds 2019 actief door onder het mom van een maatschappelijk project en met het oogmerk de opbrengsten gedeeltelijke ten goede te laten komen aan de lokale bevolking bezig met grondeigenaren over te halen toestemming te geven voor het plaatsen van de windmolens op hun grond. De maatschappelijke betrokkenheid houdt echter op als het gaat om het informeren van de bewoners in de gebieden rondom de te plaatsen masten.

 

In de afbeeldingen (fig.1 en fig. 2) zie je wat zij interpreteren als gebied waar je iets merkt van de windmolens en in de andere zie je het gebied wat ook in andere landen wordt aangehouden namelijk een straal van 10 x de tiphoogte van de mast. Tijdens informatieavonden in Borculo was er amper plek voor de bewoners om aanwezig te zijn en of vragen te stellen. De vragen die gesteld werden werden half beantwoord. Mede door deze geheimzinnigheid en de snelheid waarmee deze groep dit voorstel wil doordrukken is onze stichting in het leven geroepen. Wij willen de waarheid boven tafel en het belang van de bewoners op de eerste plaats en niet het verdienmodel van een beperkt aantal mensen.

zoekgebied.jpg

Fig. 1 Illustratie van het zoekgebied

thumbnail_kaart 2.jpg

Fig. 2 Illustratie van de 2,5 km zone.

Gevolgen

Met het software programma Windplanner zijn een aantal visualisaties gemaakt van de enorme impact, die de windturbines gaan hebben. 

Ton Kraayenvanger: Impact op de omgeving in Berkelland

KP van de velde.jpg
bottom of page