top of page

RODE  (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking)

RODE staat voor Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking. RODE komt voort uit het zogenaamde Akkoord van Groenlo (een samenwerkingsverband van Berkelland, Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) om energieneutraal te zijn in 2030.

Het beleidsplan RODE gaat over de realisatie van installaties voor duurzame energieopwekking in onze gemeente. Hierbij gaat Berkelland uit van een energiemix aan zonne-energie, biomassa vergisters en windturbines. RODE biedt een ruimtelijk kader waarmee installaties voor duurzame energie ruimtelijk zouden kunnen worden ingepast. Bij de inpassing moet rekening worden gehouden met de ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke diversiteit in de Achterhoek.

In RODE wordt ook bepaald hoeveel we nodig hebben om energieneutraal te zijn in 2030. In RODE is (nog) geen rekening gehouden met het verdwijnen van de laagvliegroute 10A. Dit betekent dat de “onzichtbare” belemmering uit het beleidskader RODE over Berkelland verdwijnt. Op meer plaatsen in Berkelland zijn nu grote windturbines mogelijk.

Hieronder de kaart inclusief de laagvliegroute 10a.

plan windmolens.png

Onlangs is het beleidsplan RODE geëvalueerd. Daarbij zijn de volgende aanvullingen vastgesteld:

· Omwonenden moeten (financieel) kunnen meeprofiteren van een duurzaam energie-opwekproject;

· Voor een versterking van acceptatie en participatie stelt een initiatiefnemer jaarlijks een bedrag beschikbaar in een gebiedsfonds, conform de landelijke gedragscodes;

· In lijn met de afspraken in het Klimaatakkoord (2019) streven initiatiefnemers er naar om vanaf de start van het project aantoonbaar het eigendom van energieparken voor minimaal 50% in handen te geven van de lokale omgeving;

· Het aantal hectares zonneparken op cultuurgrond is gemaximeerd op 140 hectare;

· Insteek Regionale Energie Strategie: onze eigen opgave is leidend, rol van de gemeente blijft: informeren, faciliteren, participatie bewaken en meedenken.

Naast RODE wordt er vaak verwezen naar de RES (Regionale Energie Transitie). Berkelland maakt in de Achterhoek deel uit van een RES-regio met de gemeenten Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Samen met de stakeholders, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netwerkbeheerder Liander, werken ze aan de doelstelling om energieneutraal te zijn onder het motto “Samen d’ran”.

Saillant detail: Bronckhorst en Winterswijk zien voorlopig af van het plaatsen van windturbines in hun gemeente, ondanks de afspraken die zij gemaakt hebben met de andere gemeenten in regionaal verband. Zij willen eerst de ontwikkelingen afwachten en niet zonder meer inzetten op mega hoge turbines van 250 meter omdat de Achterhoek “windarm” is en uitsluitend turbines van deze hoogte renderen.

 

Bericht windturbines Bronckhorst: https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/windmolens-sneuvelen-na-massaprotest-bevolking-in-bronckhorst~a9c926f0/

 

Meer informatie over RODE is te vinden op: https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Ruimtelijke_Ordening_en_Duurzame_Energieopwekking/Vastgestelde_beleidsnotitie

 

Informatie over RES: https://www.resachterhoek.nl/default.aspx https://www.tubantia.nl/achterhoek/achterhoek-moet-in-tien-jaar-30-windmolens-bouwen-en-800-voetbalvelden-vol-zetten-met-zonnepanelen~a0935928/

 

Informatie betreffende de laagvliegroute: https://www.tubantia.nl/achterhoek/windmolens-kunnen-ook-richting-beltrum-en-groenlo-zodra-laagvliegroute-echt-verleden-tijd-is~a34fa103/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-over-de-laagvliegroute-voor-jachtvliegtuigen-defensie-door-noord-en-oost-nederland

https://www.gelderlander.nl/winterswijk/laagvliegende-straaljagers-zitten-achterhoekse-windmolens-niet-meer-in-de-weg~a849d2ae/

bottom of page